Yrkesfiske

Nytt kraftsamarbeid i Finnmark

01-03-2012 13:39 NORWEA ? Vind B?lge Tidevann Det lokale kraftselskapet Finnmark Kraft AS har inng?tt avtale med Vindkraft Nord AS om samarbeid og skal utvikle et vindkraftprosjekt i Vest- Finnmark.

Det lokale kraftselskapet Finnmark Kraft AS har inng?tt avtale med Vindkraft Nord AS om samarbeid og skal
utvikle et vindkraftprosjekt i Vest- Finnmark.
Det er Borealis Vindkraftverk som skal realiseres. Prosjektet ligger i Lebesby kommune, s?r for Kunes i omr?det Borgasgáisá.
Prosjektet har en mulig installert kapasitet p? inntil 200 MW, og rammen for investeringer er p? nesten 2.5 milliarder kroner. Vindkraftverket skal meldes til Norges vassdrags og energidirektorat i 2012 og det vil s?kes konsesjon for prosjektet i l?pet av 2013/2014.
Administrerende direkt?r i Finnmark Kraft, John Masvik, ser meget positivt p? samarbeid med en partner som
allerede har utviklet et prosjekt i Finnmark, D?nnesfjord Vindkraftverk p? S?r?ya.
– Denne avtalen vil ?ke muligheten for at Finnmark f?r ta del i vindkraftutviklingen i de kommende ?rene. Bak
Vindkraft Nord st?r Slitevind AB som er et av de eldste vindkraftselskapene i Norden og dette vil tilf?re prosjektet viktige erfaringer, sier han.
Administrerende direkt?r Geir Skoglund i Vindkraft Nord sier at selskapet setter stor pris p? muligheten for ?
samarbeide med det lokale kraftselskapet Finnmark Kraft;
– Deres kompetanse innenfor kraftproduksjon og forst?else for lokale forhold vil, sammen med Vindkraft Nord og v?r eier Slitevind ABs industrielle bakgrunn innen vindkraft, styrke muligheten for realisering av dette prosjektet.
Prosjektet skal ledes av Edvard Einarsen, som har ansvaret for Finnmark Krafts andre prosjekter i Vest-Finnmark.

Kontaktpersoner:
Finnmark Kraft AS, Adm. Direkt?r John Masvik, mobil 474 87 723
Vindkraft Nord AS, Adm.direkt?r Geir Skoglund mobil 45203714
Om selskapene:
Finnmark Kraft AS er et unikt selskap som er tuftet p? lokalt eierskap. Selskapets form?l er ? bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft er en langsiktig og utviklingsorientert akt?r som har sitt fokus p? verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved deltagelse i andres prosjekter. Selskapet ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Eierne er kraftselskapene Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Repv?g Kraftlag, Nord Troms Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, samt grunneieren FeFo.
www.finnmarkkraft.no

Vindkraft Nord AS (heretter kalt ?VKN?) er eid av Slitevind AB. Selskapet har eierandeler i Andmyran Vindpark AS og har konsesjon til vindkraftverk p? R?st. I Finnmark har selskapet jobbet frem en konsesjonss?knad p? D?nnesfjord Vindkraftverk. Vindkraft Nord har opparbeidet kompetanse p? prosjektutvikling og myndighetskontakt og arbeider med ? utvikle flere prosjekter, og anser Finnmark som et viktig satsningsomr?de.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy