Motor

Offshorepris til Oddvar Aam

17-01-2014 06:30 NCE Instrumentation Oddvar Aam vant ?rets NCEI Offshorepris for 2013. Aam fikk utmerkelsen for sitt arbeid med forretningsutvikling i Marintek, og for ? ha bidratt til ? utvikle det tr?nderske offshoremilj?et.

Oddvar Aam vant ?rets NCEI Offshorepris for 2013. Aam fikk utmerkelsen for sitt arbeid med forretningsutvikling i Marintek, og for ? ha bidratt til ? utvikle det tr?nderske offshoremilj?et.
Prisen ble delt ut under festlige omstendigheter p? bransjefesten NCEI Offshore Party i Trondheim torsdag 16. januar. I salen satt representanter for den tr?nderske leverand?rindustrien og oljeselskapene.
Prisen ble delt ut av n?ringsklyngen NCE Instrumentation i Trondheim.
– Jeg m? bare takke alle jeg har jobbet med i Marintek og alle i NCEI. Jeg studerte p? NTNU og har jobbet i Trondheim i hele min yrkesaktive karriere. ? motta denne prisen p? tampen av karrieren fra milj?et mitt er veldig r?rende, sa en beveget prisvinner.
Skapt et ledende milj?
I juryens begrunnelse fremheves Aams innsats over lang tid med utviklingen av Marinetek til et ledende internasjonalt selskap. Aam var administrerende direkt?r i Marintek i perioden 1996 – 2008. I denne perioden ekspanderte Marintek og ?pnet kontorer i Houston og i Rio de Janeiro. Siden 2008 har han jobbet som seniorr?dgiver i samme selskap.
I begrunnelsen nevnes ogs? Aams fremragende innsats som ambassad?r for ? f? Ocean Space Center til Trondheim.
Et koblingspunkt
Juryen vektlegger ogs? Aams engasjement for ? v?re en aktiv kobler mellom offshoremilj?et i Trondheim og de sterke fagmilj?ene p? NTNU og SINTEF. P? den m?ten har Aam bidratt til ? utl?se de synergieffektene som i dag ofte fremheves som den tr?nderske offshoren?ringens sterkeste fortrinn.
Torbj?rn Akersveen er daglig leder for n?ringsklyngen NCEI og mener prisvinneren er en av de sentral bidragsyterne i den voksende offshoren?ringen i Tr?ndelag.
– Oddvar Aam er et aktivt koblingspunkt mellom milj?ene her i byen og er flink til skape effekter av samarbeid. Samtidig er hans prestasjoner i Marintek ikke annet enn imponerende. Hans arbeid med ? etablere Ocean Space Center i Trondheim kan bli avgj?rende for regionens fremtid som Norges viktigste teknologileverand?r, sier Akersveen.
En voksende n?ring
Den tr?nderske offshoren?ringen er p? vei opp og frem, og kan vise til en vekst p? rundt 30% i 2013. De 200 selskapene som leverer varer og tjenester til oljeselskapene har rundt 8000 ansatte og omsatte for rundt 18 milliarder i fjor.
Juryen bestod av Torbj?rn Akersveen – daglig leder NCEI, May Britt Myhr – styreleder NCEI, Gunn Kari Hygen – Leder NCEI Offshore, og Stein Ivar Str?m – Innovasjon Norge

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy