Anbud

?kt energi p? kommunikasjon

Thorbj?rn Laundal (43) er ansatt som markeds- og kommunikasjonsdirekt?r hos str?mleverand?ren LOS. Stillingen er nyopprettet, og f?r overordnet ansvar for kommunikasjon internt og eksternt.
Laundal, som har bakgrunn fra flere anerkjente reklame- og kommunikasjonshus i Oslo, skal lede markeds- og kommunikasjonsavdelingen. En av Laundals f?rste oppgaver blir ? lansere en st?rre kampanje i Stor-Oslo p? print, nett og utend?rsflater i oktober.Byr?erfaring
– Vi gleder oss over ? ha f?tt en person med fersk byr?erfaring med p? laget. Thorbj?rns kompetanse vil v?re viktig i prosessen hvor vi skal l?fte LOS som merkevare, i tr?d med selskapets satsning p? nasjonal vekst, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
Vekstambisjoner
LOS, som er eid av Agder Energi, er i dag blant landets st?rste leverand?rer av str?m til norske husholdninger og bedrifter. Selskapet har klare ambisjoner om ? vokse, b?de nasjonalt og i Norden.
God kompetanse
– Den klare vekstfilosofien er veldig inspirerende, og en viktig faktor til at jeg ?nsket meg denne jobben. I LOS er det mange flinke folk med god kompetanse, og n?r vi i tillegg har gode produkter er det et sv?rt godt utgangspunkt n?r man skal kommunisere med privat- og bedriftsmarkedet, sier Thorbj?rn Laundal, markeds- og kommunikasjonsdirekt?r i LOS.
Om LOS
LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi, med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er landets tredje st?rste kraftleverand?r og betjener over 150 000 kunder i privatmarkedet.
Etter oppkj?pet av Statoils str?mvirksomhet i 2010 er LOS AS landets st?rste kraftleverand?r i bedriftsmarkedet og blitt fysisk leverand?r i Sverige.
God kundeservice og et profesjonelt kraftforvaltningsmilj? med dokumenterte resultater, gj?r at stadig flere bedrifter velger ? overlate kraftinnkj?pene til LOS.
LOS leverer konkurransedyktige str?mprodukter tilpasset ulike behov hos b?de privat- og bedriftskunder. Basert p? v?re kjerneverdier: n?rhet, troverdighet, nytenkning og handlekraft, tilbyr vi str?m og str?mrelaterte produkter og tjenester.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert, og medlem av Klimapartnere.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy