maskiner

?kt ordreinngang i t?ft marked

03-05-2013 09:00 Siemens AS Siemens resultater for andre kvartal i 2013 viser en ordreinngang, kontantstr?m og resultat per aksje viser betydelig bedring. Samtidig viser omsetning og driftsresultat fra sektorene en nedgang grunnet fortsatt t?ft marked.

?ker ordreinngang med 20 prosent
Omsetning faller med syv prosent
Betydelig ?kning i kontantstr?m
Siemens resultater for andre kvartal i 2013 viser en ordreinngang, kontantstr?m og resultat per aksje viser betydelig bedring. Samtidig viser omsetning og driftsresultat fra sektorene en nedgang grunnet fortsatt t?ft marked.
– V?re resultater i andre kvartal viser et balansert bilde. Mens vi lykkes med en betydelig ?kning i ordreinngang, har vi fortsatt utfordringer med v?r omsetning og driftsresultater. Derfor m? vi fortsatt fokusere p? de forbedringer som ligger i v?re egne hender, nemlig v?rt globale 2014-program, sier CEO Peter Löscher i Siemens.
Siemens 2014 er et program som har til hensikt ? redusere selskapets ?rlige kostnadsbase med seks milliarder euro ved utgangen av 2014. Totalt har selskapet identifisert over 20.000 ulike m?linger som har til hensikt ? ?ke selskapets konkurransekraft, effektivitet og bidra til kostnadskutt.
Omsetningen i kvartalet som ble avsluttet 31. mars endte p? 18 milliarder euro, mot 19. 3 milliarder euro i tilsvarende kvartal i 2012. Ordreinngang ?kte med 20 prosent til 21,4 milliarder euro. Total Sectors Profit (totalt driftsresultat) endte ned 29 prosent til 1,4 milliarder euro. Net Income (resultat etter skatt) ?kte med 10 prosent til 1 milliard euro.

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78,3 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 363.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy