Yrkesfiske

Polarbr?d – en perle fra Norrland

Polarbr?d er et familieforetak med lange tradisjoner innen nordsvensk br?dkultur. P? de 40 ?r foretaket har eksistert, har det vokst fra et lite familiebakeri til ? bli en av Sveriges tre st?rste produsenter av matbr?d med ca. 400 ansatte. 2010 omsatte selskapet for 711 MSEK og de bakte fantastiske 36 955 tonn br?d p? de tre Polarbakeriene i Älvsbyn, Bredyn og Omne. I dag leverer Polarbr?d f?rst og fremst til butikker, men har ogs? en betydelig andel som g?r til bedrifter innen storhusholdning som restauranter, sykehus og skoler.

? Polarbr?d tilbyr tradisjonelle nordsvenske br?dprodukter, men har de siste ?rene fokusert mye p? nye produkter og nye markeder p? grunn av stadig st?rre konkurranse, forteller Jens Hardeg?rd, plassjef p? frabrikken i Älvsbyn. ? Vi lanserer mellom 3-6 nye produkter hvert ?r, men mange av nyhetene forsvinner ofte igjen ettersom kundene kun tester det nye produktet, for s? ? g? tilbake til klassikerne som for eksempel Polarkaka eller Hällakaka. – Av og til f?r et produkt virkelig et gjennombrudd, som eksempelvis Polarkraft Frisk og Fröigt som ble lansert i 2008, som i dag er et at de st?rre produkter. Jens forteller videre ? M?rkt br?d som har hatt en trend?kning over mange ?r ser vi n? g? tilbake, og flere kj?per heller de klassiske variantene igjen.

Riksdekkende eksponering
P? sp?rsm?l hvordan Polarbr?d kan f? en s? stor og sentral eksponering i butikker rundt om i landet, svarer Jens at det er takket v?re det gode og effektive samarbeidet de har med Polarfärskt, som er en riksdekkende distribut?r med over 30 fryselagre rundt om i hele Sverige. – I tillegg kommer selvf?lgelig ettersp?rsel av Polarbr?ds produkter og godt markedsf?ringsarbeid, tillegger Jens.

Framtiden
Polarbr?ds fokus er ? fortsette ? vokse i Norden. Sverige er i dag st?rst, deretter kommer Norge, der man h?per ? ?ke markedsandelene. Jens ser den store utfordringen Polarbr?d st?r ovenfor, nemlig ? g? fra en produksjon som historisk sett har v?rt rent h?ndverk, til trinnvis g? over mot automatisering. ? Den allerede h?ye graden av automatisering gir komplekse maskiner og pakkelinjer, som igjen krever mer av maskinoperat?rene. Vi kommer til ? legge mye ressurser i ? l?pende utdanne v?rt personale internt, sier Jens.

ACT Logimark i Malm?, Sverige har f?tt selskapets tillit, og har levert en rekke maskiner og tjenester til Polarbr?d.
? Samarbeidet mellom ACT og Polarbr?d har gjennom ?rene b?de utviklet seg og blitt forsterket, sier ACTs prosjektleder Jan Nilsson. ? Vi har levert alt fra enkle datomerkere, blekkstr?leskrivere, etiketteringsmaskiner til b?de produkt, kartong og pall ? til ? spesialutvikle programvare sammen, forteller Jan.

Samarbeid mellom Polarbr?d og ACT
Hvordan kan to bedrifter som ligger i hver sin landsdel fungere? Vedlikeholdssjef Thomas Sandberg p? Polarfabrikken i Älvsbyn svarer: – Vi har jobbet sammen med ACT en stund n?, og det er flere grunner til v?rt gode samarbeid. Som en n?ringsmiddelprodusent litt ?i periferien av verdenskartet? har man ofte ingen lokal akt?r ? henvende seg til. Derfor er det en fordel for oss kun ? ha med en leverand?r innen merking. Da kan begge parter f? tid og mulighet til ? jobbe frem l?sninger som fungerer, til tross for store avstander. ACTs produktsortiment dekker ogs? i h?y grad v?re behov p? omr?det.

Siden skal det nevnes, at Calle (ACT Logimark ABs Salgssjef red.anm) har hevdet at vi kan ringe ham midt p? natten, om det beh?ves. Det har vi til gode ? gj?re, men plutselig ringer vi! S? f?r vi se hva ACT er gode for, avslutter en smilende Thomas.

ACT Gruppen har siden etableringen i 1990 bygget opp et omfattende leveringsprogram og en unik kompetanse innen v?re fagfelt. ACT Gruppen leverer maskiner, utstyr og l?sninger til alle bransjer. Blant v?re kunder finnes noen av de st?rste og mest kravstore bedrifter i Skandinavia. V?re l?sninger er industrielle, robuste og ofte skreddersydd for kunde. ACT Gruppens salgsorganisasjon og tekniske avdeling best?r av medarbeidere med spesial-
kompetanse innen ulike bransjer. ACT Gruppen best?r av 50 medarbeidere.
ACT Gruppens leveringsprogram best?r av blekkstr?leskrivere, laserskrivere, etikettskrivere, etiketter, etiketteringsmaskiner, folieskrivere, blekk, fargeb?nd, pregemaskiner, strekkodel?sninger og spesialmaskiner for merking og emballering. De er ogs? leverand?r av programvare, systeml?sninger, logistikkl?sninger, samt utstyr for datafangst ved bruk av strekkoder, 2 D koder og RFID teknologi, metalldetektorer, r?ntgendetektorer, alle typer vekter og vektsystemer.0000

Similar Posts