maskiner

Positivt boligsalg for Veidekke

-Veidekke opplever fortsatt stor ettersp?rsel og godt boligmarked i Norge, og i tillegg er det positive tegn i markedet i Sverige, sier visekonsernsjef Arne Giske i Veidekke ASA. Tallene fra f?rste kvartal gir grunn til optimisme for boligsalget framover.
Veidekkes eiendomsvirksomhet i Skandinavia solgte i f?rste kvartal 2013 til sammen 212 boliger. Veidekkes andel av dette var 163 boliger. Samlet salgsverdi var MNOK 785, hvorav den relative andelen til Veidekke var
MNOK 574.

– Boligsalget g?r fortsatt sv?rt godt i Norge. Flere av de store heleide prosjektene er i ferd med ? bli sluttsolgt, noe som medf?rer et litt lavere boligsalg i Norge enn tilsvarende kvartal 2012. Samtidig f?rer en ?kende andel samarbeidsprosjekter til at Veidekkes andel av boligsalget g?r noe ned. Flere st?rre prosjekter vil komme for salg i 2. og 3. kvartal. Dette gjelder b?de Oslo og flere av de andre store byene i Norge, sier visekonsernsjef i Veidekke ASA, Arne Giske.

Veidekkes boligsalg i starten av 2013 gir ogs? signaler om at aktiviteten er p? vei opp i det svenske markedet. I f?rste kvartal ble det solgt 72 boliger i Sverige, mot 53 i fjor. – Endelig ser det ut til at det svenske markedet er i ferd med ? ta seg opp igjen, spesielt i Stor-Stockholm. Vi har sv?rt godt bes?k p? visningene, og det ser ut til at det tar kortere tid ? komme frem til endelig salg. Ogs? i Sverige vil flere prosjekter bli lagt ut for salg i tiden fremover, og vi gleder oss over tegn til ?kt optimisme, sier Arne Giske.

Ved utgangen av kvartalet var det 1 653 enheter i produksjon, Veidekkes andel utgjorde 1 239. Salgsgraden i portef?ljen er p? 80 % (Veidekkes andel).

For mer informasjon kontakt:
Direkt?r for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom, Audun Blegen, tlf 959 79 664, [email protected]
Finansdirekt?r J?rgen Michelet, tlf 917 43 856, [email protected]
Konserndirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 905 19 360, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts