Crafts

Rekordh?y torskefiskeksport i oktober

Norge eksporterte torsk, sei og hyse for n?r 1,2 milliarder kroner i oktober. Det er en ?kning p? 358 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i ?r er det eksportert torsk, sei og hyse for 8,7 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 1,3 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Norges sj?matr?d.

M?lt i volum gikk eksporten av torsk, sei og hyse opp med 14 prosent eller 4 403 tonn fra oktober i fjor. Det er s?rlig eksport av torsk som st?r for ?kningen, da i form av fryst hel og klippfisk.
Verdien av norsk klippfiskeksport kom p? 508 millioner kroner i oktober. Sammenlignet med samme m?ned i fjor er det en ?kning p? 163 millioner kroner eller 47 prosent. Det ble eksportert 12 436 tonn klippfisk, som er 20 prosent mer enn for oktober i fjor.
Norge eksporterte klippfisk av torsk for 301 millioner kroner i oktober, en ?kning p? 109 millioner kroner fra oktober i fjor. Prisen ?ker med 21 prosent, eller 8,14 kroner per kilo, i samme periode til 46,44 kroner per kilo. Verdien av klippfisk av sei kom p? 157 millioner kroner, som er 32 prosent mer enn for tilsvarende m?ned i fjor. Prisen ?ker samtidig med 24 prosent til 34,06 kroner per kilo.
– M?lt i volum er dette tidenes oktober m?ned for klippfisk til Portugal. Vi ser at supermarkedkjedene n? ?ker innkj?pet slik at de kan tilby tilstrekkelig med klippfisk n?r julesalget starter. Fortsetter denne trenden ligger det an til eksportrekord for ?ret under ett, sier Christian Nordahl, Fiskeriutsending i Portugal hos Norges sj?matr?d.
Portugal er det st?rste markedet for klippfisk i oktober, med 202 millioner kroner. M?lt i volum er det en ?kning p? 76 prosent. Norge eksporterte klippfisk for 114 millioner kroner til Brasil i samme periode.
Vekst for saltfisk
Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom p? totalt 73 millioner kroner i oktober. Verdien ?kte med 20 millioner kroner eller 37 prosent fra oktober i fjor. Eksportert volum endte p? 2 212 tonn, som er en ?kning p? 314 tonn. Prisen ?kte med 18 prosent.
Portugal var det st?rste markedet for saltfisk i oktober, med 29 millioner kroner. Dette er en ?kning p? 7 millioner kroner fra oktober i fjor. Hellas, v?rt nest st?rste marked for saltfisk i oktober, ?kte med 6 millioner kroner til 12 millioner kroner. M?lt i volum er det en ?kning p? 174 tonn eller 95 prosent.
Vekst for t?rrfisk
Det ble eksportert t?rrfisk for 123 millioner kroner i oktober. Dette er 23 millioner kroner mer enn for samme m?ned i fjor. Eksportert volum ?kte med 340 tonn og endte p? 1 356 tonn totalt. Eksporten av t?rrfisk til Nigeria ?kte i samme periode med 521 tonn og 46 millioner kroner. Prisen ?kte med 35 prosent til 79,03 kroner per kilo. Nigeria er dermed st?rste marked for t?rrfisk i oktober m?ned.
Til Italia ble det eksportert lofotrund t?rrfisk av torsk for 42 millioner kroner, en reduksjon p? 14,3 millioner kroner fra oktober i fjor. Gjennomsnittsprisen ?kte med 1,87 kroner per kilo til 114,44 kroner per kilo i oktober.
Stor ?kning p? fryst fisk
Eksporten av fryst torsk, sei og hyse kom p? totalt 421 millioner kroner i oktober, en ?kning p? 129 millioner kroner eller 44 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. St?rste mottaker av fryst torskefisk i oktober er Kina. Eksporten ?kte med 87 millioner kroner eller 78 prosent fra oktober i fjor.
Verdien av eksporten av fryst filet ?kte med 28 millioner kroner til 70 millioner kroner. Fryst hel torsk, sei og hyse ?ker med 101 millioner til totalt 351 millioner kroner.
Vekst for ferske produkter
Verdien av fersk torsk, sei og hyse fra fiskeri kom p? 117 millioner kroner i oktober, en ?kning p? 42,6 millioner kroner eller 57 prosent sammenlignet med oktober i fjor.
Eksporten av ferske filetprodukter fra torsk, sei og hyse kom p? 40 millioner kroner, en ?kning p? 20 millioner kroner, eller 95 prosent, i forhold til samme periode i fjor.
Fersk hel torsk ?kte i volum fra 1 177 tonn til 1 526 tonn, opp 30 prosent fra oktober i fjor. M?lt i verdi er det en ?kning p? 15 millioner kroner eller 54 prosent. Gjennomsnittsprisen ?kte med 19 prosent til 27,94 kroner per kilo.
Norge eksporterte 67 tonn torsk, b?de hel og filet, fra havbruk i oktober. Det er en nedgang p? 389 tonn fra samme periode i fjor.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

0000

Similar Posts