olje

Riktig avslapning kan redde liv

Riktig avslapning kan redde liv
18-06-2013 15:11 A/S Norske Shell Tr?tthet er en medvirkende faktor til 14 prosent av alle d?dsulykkene p? norske veier. Dette ?nsker Shell ? gj?re noe med, og lanserer en egen powernap-CD for bilf?rere p? sine bensinstasjoner i forbindelse med sin sikkerhetsdag den 19. juni.

Tr?tthet er en medvirkende faktor til 14 prosent av alle d?dsulykkene p? norske veier. Dette ?nsker Shell ? gj?re noe med, og lanserer en egen powernap-CD for bilf?rere p? sine bensinstasjoner i forbindelse med sin sikkerhetsdag den 19. juni.
Tall fra Statens Vegvesen viste at tr?tthet var en medvirkende ?rsak til at 27 personer omkom i trafikken i 2010. Det var 14 prosent av alle d?dsulykkene p? norske veier dette ?ret. Derfor lanserer Shell n? sin egen powernap-CD med tips til hvordan du som sj?f?r best kan f? deg noen minutters s?vn eller avslapning n?r trettheten melder seg.
– Vi er sv?rt opptatt av sikkerhet i Shell, og arrangerer hvert ?r en verdensomspennende sikkerhetsdag for alle v?re ansatte. I ?r vil vi i Norge fokusere spesielt p? viktigheten av ? v?re uthvilt n?r man kj?rer bil. Vi kom i kontakt med Finn Enersen, og mener hans produkt kan bidra til ? hjelpe tr?tte bilf?rere. Derfor har vi tatt hans powernap-CD inn p? alle v?re stasjoner, sier Erlend Langklepp, driftsdirekt?r i A/S Norske Shell.
– Mange tr?tte sj?f?rer tyr til kaffe, ?pne vinduer eller h?y musikk, men det eneste som hjelper er en s?kalt powernap, sier Finn Enersen fra LifeDesign AS. Enersen har lang erfaring med mental trening, og har n? laget en spesialtilpasset CD for powernap i bil.
– I mange moderne biler blir sj?f?rene varslet om n?r det er p? tide ? ta en powernap, men det er ingen som forteller hvordan man skal gjennomf?re denne. Vi har derfor laget en CD med avslapnings?velser, og som ogs? vil vekke deg igjen etter 15 minutter. Et kvarters s?vn er alt man trenger, sier Enersen.
Powernap-CD?en har musikk som en lydkulisse, og en fortellerstemme som forklarer deg hvordan man f?rst skal spenne musklene, for s? ? slippe opp igjen slik at spenningene i kroppen synker.
– Man kan si det slik at v?r modell manipulerer kroppen til ? slappe av. Et eksempel er ? legge merke til at kroppen beveger seg i takt med pusten, og p? den m?ten kobler hjernen av, og man klarer ? slappe av. Noen dupper av litt, men det holder ogs? bare ? slappe helt av i et kvarter. Da vil man ogs? bli vekket av CD?en, for sover man lenger havner hjernen i sovemodus og sl?vheten n?r man v?kner vil ta lang tid ? bli kvitt, forklarer Enersen.
Powernap-CD?en vil v?re til salg hos alle Shells bensinstasjoner fra onsdag den 19. juni.

A to już wiesz?  En ny generasjon m?leb?nd fra Hultafors

Shell har v?rt aktiv i Norge siden 1912. V?re virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstr?m), og raffinering, salg og markedsf?ring av petroleumsprodukter (nedstr?m). V?rt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstr?msvirksomheten har ogs? kontorer i Kristiansund og Aukra, mens nedstr?msvirksomheten blir ledet fra Oslo.
V?re virksomheter i Norge
A/S Norske Shell er en betydelig akt?r i Norge, og er det st?rste internasjonale olje- og gasselskapet p? norsk sokkel. Shell er operat?r for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet.

Shell har et nettverk p? om lag 420 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker.
Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt 1.100 personer.
Ansvarlig energi
Ansvarlig drift i samsvar med v?re kjerneverdier ?rlighet, integritet og respekt for mennesker, samt innsats for ? redusere milj?konsekvensene av v?r virksomhet, er avgj?rende for ? m?te den energiutfordringen verden st?r overfor, og sikre v?r suksess p? lang sikt.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy