Anbud

Ruukkis RD-pelevegg tildeles GeoTeko-prisen for 2012

24-10-2012 12:00 Ruukki Det finske geotetekniske selskapet (SGY) har utpekt Ruukkis RD-pelevegg som ?rets mest fremragende geotekniske nyvinning. RD-peleveggen har blitt brukt i en rekke krevende prosjekter i Finland, Sverige og Norge.

Det finske geotetekniske selskapet (SGY) har utpekt Ruukkis RD-pelevegg som ?rets mest fremragende geotekniske nyvinning.
Utviklet i n?rt samarbeid med forskjellige akt?rer innenfor byggeindustrien, har RD-peleveggen v?rt en fullstendig nyskapende og unik innovasjon innenfor fundamenteringsbransjen Veggsystemet gir stive st?ttemurstrukturer for krevende grunnforhold. Basert p? Ruukkis borede st?lr?rspeler, best?r RD-peleveggen av enkeltst?ende peler som er koblet sammen ved hjelp av en nyskapende RM/RF-l?s. Den nye l?setypen garanterer bedre vanntetthet i veggstrukturer.
RD-peleveggstrukturen erstatter tradisjonelle st?ttemur- og fundamentstrukturer, minimerer byggetiden og f?rer til innsparinger i de totale prosjektkostnadene. RD-peleveggstrukturen er enkel ? bore inn i grunnfjellet, og fjerner mange av de tekniske risikoene som er forbundet med tradisjonelle st?ttemurer, slik som vannlekkasjer og utilstrekkelig horisontal st?tte. Den fjerner ogs? uventede forsinkelser og gj?r det lettere ? holde tidsskjeamet.
RD-peleveggen har blitt brukt i en rekke krevende prosjekter i Finland, Sverige og Norge. I E6 M?llenberg prosjektet Trondheim ble RD-peleveggen brukt under betingelser som ble ansett som for ekstreme og risikofylte for at noe annet alternativ kunne brukes. I Finland har RD-peleveggen blitt brukt med hell i de vanntette utgraviningene i sentrumsutvidelsesprosjektet i Helsinkis Kalasatama, og i undergrunnstunnelen Katjaharju og i utgravningene til undergrunnstasjonen Koivusaari, begge en del av Länsimetro, utvidelsesprosjektet for Helsinkis undergrunnslinje.
SGYs GeoTeko-pris gis til en geoteknisk nyvinning, et prosjekt, en person eller annen part som best representerer det h?ye niv?et til finsk geoteknisk ekspertise. Valgkriteriene for ?rets vinner fokuserte p? nyskapning, s? vel som tekniske og ?konomiske aspekter. For Ruukki er dette tredje gangen vi mottar en geoteknisk anerkjennelse fra SGY.
Ytterligere informasjon: Petri Nieminen, Senior visepresident, Infrastrukturavdelingen, tlf. +358 20 593 8568
Ruukki forsyner sine kunder med energieffektive st?ll?sninger for at du skal kunne bo, arbeide og bevege deg bedre. Ruukki er etablert i nesten 30 land og har rundt 11 800 ansatte. Nettosalg i 2011 var p? rundt 2,8 milliarder euro. Selskapets aksjer er notert p? NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.com
Ruukki tilbyr sine kunder energieffektive st?ll?sninger for bedre bygg, arbeid og mobilitet. Ruukki er etablert i rundt 30 land og har ca. 11 800 ansatte. Nettosalg i 2011 var p? 2,8 milliarder euro. Selskapets aksjer er notert p? NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj: RTRKS).1000

A to już wiesz?  Storskala CO2-transport i Europa

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy