Energi

Siemens ?ker kvartalsresultatet med 27 prosent

01-08-2014 11:00 Siemens AS Siemens leverer sterke kvartalsresultater. Selskapets fremtidsplan ?Vision 2020? skal skape ytterligere vekst og l?nnsomhet.

Siemens leverer sterke kvartalsresultater. Selskapets fremtidsplan ?Vision 2020? skal skape ytterligere vekst og l?nnsomhet.
Siemens omsatte for 17,9 milliarder euro, en oppgang p? en prosent p? organisk basis. Ordreinngangen endte p? 19,4 milliarder euro. Resultatet (net income) i selskapets tredje regnskapskvartal, som avsluttes 30. juni, endte p? 1,4 milliarder euro. Det er en ?kning p? 27 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Resultatet er til tross for utfordringer i selskapets energisektor, som har blant annet blitt belastet med ekstra prosjektkostnader p? 128 millioner euro i forbindelse med l?sninger for nettilknytning til prosjekter innen offshore vind.
– Vi hadde en god fremgang p? de fleste omr?der, til tross for noen utfordringer innen energisektoren. Siemens ?Vision 2020? vil v?re f?rende for en b?rekraftig resultatforbedring, sier konsernsjef Joe Kaeser i Siemens AG.
Strategien ?Vision 2020? inneb?rer en mer dedikert satsning p? teknologi for en b?rekraftig fremtid. Siemens mener at l?sningen for ? skape et mer b?rekraftig samfunn er ?kt grad av elektrifisering, automatisering og digitalisering.
Fremtiden er elektrisk, og Siemens har teknologi og kunnskap som bringer oss dit. Dette handler blant annet om vindturbiner som gir oss fornybar kraft, l?sninger for effektive og smarte elektriske nett, elektriske transportl?sninger som tog, trikk, bane og buss, energieffektive bygg, samt automatiseringsl?sninger for ? gj?re industrien mer produktiv. 43 prosent av omsetningen til Siemens kommer fra selskapets gr?nne portef?lje, som gj?r den til verdens st?rste.
Les mer om Siemens Vision 2020 her
Mer informasjon om selskapets resultater finnes her

Kontaktinformasjon:
Siemens AS
Christian Jahr, mobil +47 952 26 088, e-post : [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

A to już wiesz?  MIC 50- Ny unik redskapsb?rer fra Kärcher

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy