Signalkabling ved begrensede plassforhold

Med de nye knivskillerekkeklemmene med push-in-tilkoblingsteknikk i 3,5 mm skille for ledere opptil 1,5 mm? fra Phoenix Contact oppn?s h?y signaltetthet for skillerekkeklemmer. Man sparer opptil 30 % plass i automatikkskapet. Rekkeklemmeserien PT 1,5/S-MT omfatter to-, tre-, firelederklemmer og etasjevarianter. Sortimentet suppleres med gjennomgangsklemmer med samme profil.
For brukervennlig tilkobling av m?leutstyr i str?mkretsen har hvert kontaktpunkt et pr?veuttak p? 2,3 mm. Ved hjelp av lasker gir den doble funksjonssjakten en individuell og tidsbesparende potensialfordeling. Skillekniv og betjeningsmekanisme i samme farge gir entydig tilordning av etasjeklemmenes tilkoblingsniv?er. Store merkeflater s?rger i tillegg for oversikt ved kabling og vedlikehold.
Knivskillerekkeklemmene tar i bruk systemtilbeh?ret til rekkeklemmesystemet Clipline complete. Med push-in-tilkoblingsteknikken kobles ledere til direkte, uten bruk av verkt?y. Opptil 50 % lavere pluggkrefter letter b?de pluggingen og kontaktetableringen. Store kontaktkrefter, som overg?r kravene i spesifikke standarder, gir trygge ledertilkoblinger av meget h?y kvalitet. De tilkoblede lederne l?snes med den nye pressmekanismen, som kan betjenes med forskjellige typer verkt?y.
Phoenix Contact ble grunnlagt for over 80 ?r siden og er ledende produsent av elektrisk forbindelsesteknikk og industriell automatiseringsteknikk. Med over 11.000 medarbeidere, 50 egne datterselskaper og 30 salgspartnere skaper vi n?rhet til kundene p? stedet – over hele verden. I v?rt daglige arbeid legger vi alt til rette for fremskritt – med nyskapende l?sninger og med et tillitsfullt samarbeid mellom kunder og partnere, og med varig fremgang for begge parter som m?l.
1640

Authors
Top