Energi

Solid fremgang for Veidekke

14-08-2014 10:06 Veidekke ASA Veidekke rapporterer solid fremgang b?de i omsetning og resultat for 2. kvartal. Omsetningen ?kte med 12 % fra fjor?ret til 6,0 milliarder kroner. Resultat f?r skatt ?kte med NOK 80 millioner kroner til NOK 225 millioner kroner.

Veidekke rapporterer solid fremgang b?de i omsetning og resultat for 2. kvartal. Omsetningen ?kte med 12 % fra fjor?ret til 6,0 milliarder kroner. Resultat f?r skatt ?kte med NOK 80 millioner kroner til NOK 225 millioner kroner. De fleste av v?re virksomheter har hatt en god utvikling og viser l?nnsomhetsforbedringer. Ordrereserven er p? et h?yt niv? og v?r finansielle posisjon er ytterligere styrket, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.
Veidekkes omsetning i andre kvartal ble 6 040 millioner kroner (5 372) og resultat f?r skatt 225 millioner kroner (145). Det gir en resultatmargin p? 3,7 % (2,7). Samlet ordrereserve er n? p? 18,8 milliarder kroner (18,3). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultat pr. aksje (IFRS) ble 1,40 kroner (0,5).
Entrepren?r
– Entrepren?rvirksomheten ?kte omsetningen med 11 % i andre kvartal, og veksten kom i dette kvartalet i Sverige og Danmark. I Norge gikk omsetningen noe ned sammenlignet med fjor?ret, mens resultat­marginen i den norske entrepren?rvirksomheten ?kte fra 2,7 til 3,4 %, forteller Giske. Flere av v?re enheter viser meget god l?nnsomhet, mens noen fortsatt ligger bak v?re m?lsettinger. I tiden fremover vil det v?re en prioritert oppgave ? bedre l?nnsomheten for disse.
Omsetning for entrepren?rvirksomheten var 4 747 millioner kroner (4 285) og resultat f?r skatt 116 millioner kroner (87) i andre kvartal.
Eiendomsutvikling
– Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde stabil omsetning i kvartalet, mens resultatet f?r skatt ?kte til 50 millioner kroner fra NOK 40 millioner kroner i fjor. Fremgangen kommer i hovedsak fra den norske virksomheten som har hatt gode resultater fra prosjekter i sluttfasen i tillegg til enkelte mindre prosjektsalg, utdyper Giske.
Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 079 boliger i produksjon, mot 1 300 i fjor. 237 (219) boliger ble solgt, og salgsgraden for prosjekter under oppf?ring var 74 % (76).
Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 422 millioner kroner (426) og resultatet f?r skatt 50 millioner kroner (40).
Industri
– Veidekke Industri er preget av h?y omsetning og sterk resultatfremgang. Virksomheten hadde en omsetningsvekst p? 23 % i kvartalet og resultatet ble mer enn doblet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette var i all hovedsak knyttet til asfaltvirksomheten, og er et resultat av h?y aktivitet og god drift, avslutter konsernsjef Arne Giske.
Industrivirksomheten hadde en omsetning p? 1 110 millioner kroner (900) og resultat f?r skatt 82 millioner kroner (36).
Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet (HMS)
Arbeidet med ? redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter. Det er innf?rt skjerpede krav til bruk av sikkerhetsutstyr samt ?kt fokus p? sikkerhet i tidlig fase av prosjektene. H-verdien for konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer egne ansatte) var for andre kvartal 6,7 (6,4). Sykefrav?ret viser en fallende tendens i kvartalet i alle tre land .
Det vises ogs? til styrets rapport for andre kvartal 2014 som er vedlagt pressemeldingen.
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, [email protected]ekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Veidekke – lokalt n?rv?r, skandinavisk styrke.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy