teknikk

Sterk makrelleksport i september

03-10-2014 06:57 Norges sj?matr?d Hittil i ?r er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for fire milliarder kroner. Dette er en ?kning p? 11 prosent fra samme periode i fjor.

Hittil i ?r er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for fire milliarder kroner. Dette er en ?kning p? 11 prosent fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 1,8 milliarder kroner i ?rets tre f?rste kvartal. Det er en nedgang p? sju prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert makrell for 1,7 milliarder kroner, en ?kning p? 59 prosent fra samme periode i fjor. Russland er det st?rste markedet for pelagisk fisk, med Kina og Nederland p? de neste plassene.

? Den h?ye eksportverdien er et resultat av h?yere makrelleksport b?de i v?r og i h?st samt stabil sildeeksport til ?st-Europa i f?rste halv?r, sier Kristin Lien i Norges sj?matr?d.
I september 2014 er det eksportert pelagisk fisk for 909 millioner kroner. Det er 62 prosent mer enn i september 2013. Eksporten av sild er p? 161 millioner, en nedgang p? 17 prosent fra samme m?ned i fjor. Makrelleksporten er p? 730 millioner kroner, en ?kning p? 117 prosent fra september ?ret f?r.
Kina st?rste makrellmottaker
Hittil i ?r er det eksportert 155 000 tonn fryst hel makrell. Det er en ?kning p? 62 prosent fra samme periode i fjor. De st?rste mottakerne av makrell har v?rt Kina, Japan, Nigeria og Nederland. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og g?r hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen p? fryst hel makrell har s? langt i ?r v?rt p? 11,01 kroner, noe som tilsvarer en ?kning p? tre prosent fra samme periode i fjor.
I september er det eksportert 76 000 tonn fryst hel makrell, noe som er 181 prosent mer enn samme m?ned i fjor. De st?rste volumene har g?tt til Japan, Kina og Nigeria.
Russland st?rste sildemarked hittil i ?r
Det er eksportert 109 000 tonn fryst hel sild hittil i ?r, noe som er en nedgang p? tre prosent fra samme periode i fjor. Russland, Ukraina og Litauen har v?rt de st?rste markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen p? fryst hel sild er p? 7,13 kroner, noe som sju prosent lavere enn tilsvarende periode ?ret f?r.
I september er det eksportert 8 000 tonn fryst hel sild, noe som er 38 prosent mindre enn ?ret f?r. Det st?rste volumet har g?tt til Litauen og Ukraina.
Det er eksportert 68 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i ?r, noe som er en ?kning p? 11 prosent fra samme periode i fjor. De st?rste markedene m?lt i volum har v?rt Tyskland, Russland og Polen. Gjennomsnittsprisen p? fryste sildefiletprodukter har v?rt p? 11,07 kroner, noe som tilsvarer en nedgang p? 10 prosent samme periode 2013.
I september er det eksportert 104 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 28 prosent mer enn ?ret f?r. De st?rste volumene har g?tt til Polen og Tyskland.
Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy