Energi

Store jobbmuligheter i fornybarn?ringen

Antallet nyutdannede energioperat?rer m? tredobles de neste ?rene for ? dekke ettersp?rselen etter driftskompetanse ved vann- og vindkraftanlegg. 600 av dagens operat?rer er over 50 ?r. I tillegg er det stort behov for energimont?rer.
Fornybarn?ringen skal investere opp mot 200 milliarder kroner i produksjon og nytt kraftnett, for ? styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer klimavennlig energibruk frem mot 2020. B?de produksjons- og nettselskapene vil ha behov for mye ny kompetanse. I tillegg g?r mange av dagens medarbeidere av med pensjon.
? Rundt 600 av dagens energioperat?rer i kraftn?ringen ? det vil si halvparten ? er over 50 ?r. Disse vil gradvis g? av med pensjon i ?rene fremover. I dag utdannes 10-20 energioperat?rer ?rlig, mens vi trenger tre ganger s? mange for ? dekke behovet, forteller kompetanser?dgiver Brynhild Totland i Energi Norge.
Energioperat?rer utf?rer drifts- og vedlikeholdsoppgaver p? produksjonsanlegg for vann-, vind-, biogass- og fjernvarmeanlegg. I tillegg trenger nettselskapene og entrepren?rselskapene et betydelig antall energimont?rer som kan v?re med p? ? oppgradere kraftnettet. Utdanningene gir mulighet til ? jobbe med fornybar energi over hele landet.
? Vi trenger flere som s?ker seg til elektro i videreg?ende. Samtidig m? energiselskapene ta inn flere l?rlinger, slik at vi f?r utdannet tilstrekkelig mange til ? gjennomf?re de store l?ftene i fornybarsektoren, oppfordrer Totland.

For mer informasjon om l?rlingordningen, se www.l?rlingl?ftet.no.
For oversikt over oppl?ringskontor innen elektrofag, se www.gnizt.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy