maskiner

Storkontrakt til Veidekke i Vestfold

Re kommune har gitt Veidekke Entrepren?r i oppdrag ? bygge nytt omsorgsbygg med 116 plasser i Re i Vestfold. Kontrakten er en totalentreprise, og oppdraget er verdt 276 millioner kroner ekskl. mva.
Det nye omsorgsbygget blir liggende p? Revetal som er sentrum i Re kommune. Bygnings­massen blir p? 16.000 m i tre etasjer pluss kjeller. Bygget vil inneholde alle tjenester innen eldreomsorg som kommunen tilbyr, og det vil erstatte gammel bygningsmasse som i dag benyttes til form?let.
Det nye omsorgsbygget er et stort l?ft for Re kommune, og det skal f?rst og fremst v?re et bygg for ? sikre gode tjenester i framtida. Samling av eldreomsorgen i et nytt og topp moderne bygg p? Revetal vil gi kommunen flere behandlingsplasser for ? dekke ?kende behov, mer fleksible l?sninger i lokaler tilpasset dagens pleiebehov og muligheter for mer rasjonell og effektiv drift.
– Vi er selvsagt sv?rt tilfreds med at vi blir valgt som entrepren?r for dette oppdraget. Vi har hatt en god prosess sammen med kommunen, og vi gleder oss til ? sette i gang med byggingen n?, sier distriktsleder Erland Johansen i Veidekke.
Byggestart er i starten av februar, og bygget skal st? klart til bruk h?sten 2014.
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Erland Johansen i Veidekke Entrepren?r Vestfold, tlf 92 49 24 87, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts