Yrkesfiske

Storkontrakt til Veidekke p? City Lade i Trondheim

Prosjektet best?r av ny parkeringskjeller, samt ett nybygg p? 10.000 m fordelt p? to plan. Nybygget utf?res i prefabrikkert betong, med fasader av tegl. Eksisterende butikkarealer vil bli pusset opp, inklusive etablering av en ny mezzaninetasje. Etter utvidelsen vil senteret ha 70 butikker.
Forutsatt offentlig godkjenning starter grunnarbeidene i m?nedsskiftet februar/mars, med overlevering av tilbygget i september 2013. Resterende arealer skal overleveres i september 2014.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder St?le Brovold i Veidekke Entrepren?r AS, tlf 92 44 79 66, [email protected]
Prosjektleder Eirik Moe i Veidekke Entrepren?r AS, tlf 46 44 33 41, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen n?r 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts