Stort utvalg av allerede CE-merkede produkter

Fra og med den 1. juli i ?r begynner den nye byggevareforordningen ? gjelde. Det inneb?rer at mange byggevareprodukter m? v?re CE-merkede og ha en ytelsesdeklarasjon for ? kunne selges i EU.
Hos Arvid Nilsson AB har vi lenge arbeidet med ? CE-merke produktene v?re. Ogs? i tilfeller der det ikke finnes en harmonisert standard for merking.
? Slike produkter har vi i stedet f?tt CE-merket mot en europeisk teknisk godkjenning, ETA, som er en slags frivillig CE-merking, sier Henrik Nordeman Ahlin, produktsjef for Division Retail Arvid Nilsson AB.
Derfor har mange av Arvid Nilssons produktgrupper allerede CE-merkingen som skal til for at produktene kan selges etter 1. juli.
? Vi var for eksempel tidlig ute med ? CE-merke treskruen RIGHT, slik at vi i dag kan tilby en fullstendig CE-merking for treskruer. I tillegg er aktuelle utvalg av plugger og forankringsprodukter fra apoloMea og v?re nye byggbeslag ogs? CE-merkede allerede i dag, sier Joakim Angervall, salgssjef i Division Retail hos Arvid Nilsson.
Andre eksempler p? produkter som er CE-merkede, er terrasseskruer og beslagsskruer.
? CE-merking er ikke noe nytt for oss, det er en prosess som allerede er i gang. Ved ? kontinuerlig arbeide med merkinger garanterer vi at det er utf?rt alle n?dvendige kvalitetskontroller og tester i produksjonen, sier Henrik Nordeman Ahlin.
?nsker du mer informasjon, kan du kontakte:
Henrik Nordeman Ahlin, Produktsjef, Division Retail Arvid Nilsson AB
[email protected] 0703 140637 eller
Joakim Angervall, Salgssjef, Division Retail Arvid Nilsson AB
[email protected] 0736 202665

Mer info: www.arvidnilsson.com

Authors

Related posts

Top