maskiner

Str?mkundene f?r smarte m?lere innen 2019

Snart er det slutt p? ? fomle i sikringsskapet for ? lese av str?mm?leren. I g?r ble det bestemt at forbrukerne skal f? smarte str?mm?lere innen 2019. M?lerne melder automatisk inn forbruket p? timesbasis. Det betyr at kundene f?r en mer n?yaktig str?mregning basert p? hva str?mmen faktisk koster n?r de bruker den. Dermed f?r de ogs? bedre mulighet til ? styre forbruket etter prisene.
? Vi er opptatt av at str?mkundene f?r smarte m?lere, slik at de kan benytte seg av fordelene som f?lger av mer presise str?mregninger, bedre oversikt over forbruket og nye tjenester som vil komme i kj?lvannet av utrullingen, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Utrullingen har v?rt utsatt av myndighetene flere ganger, p? grunn av uklarhet rundt tekniske spesifikasjoner og hvem som skal omfattes av de nye m?lerne. I g?r valgte Olje- og energidepartementet ? utsette fristen ytterligere to ?r, til 1. januar 2019. Departementet presiserer at dette ikke skal v?re til hinder for at nettselskaper kan v?re tidligere ute. Noen planlegger installasjon av nye m?lere allerede i ?r, andre vil vente til n?rmere fristen.
Energi Norge har tidligere etterlyst tydeligere grenser for hvilke kundegrupper som skal kunne unntas fra smarte str?mm?lere. Departementet har n? gitt NVE i oppgave ? foresl? mer presise unntaksbestemmelser, samt en del andre n?dvendige avklaringer, innen 15. mars.
? Energi Norge er tilfreds med at utrullingen av smarte str?mm?lere n? er tilbake p? sporet. Vi h?per departementet opprettholder fremdriften og ikke forsinker prosessen ytterligere, slik at nettselskapene kan f? fullf?re dette arbeidet som er viktig b?de for str?mkundene og kraftsystemet, sier Ulseth.
Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Similar Posts