teknikk

Str?mprisen opp i september

Str?mprisen gjorde et lite byks fra august til september. Til tross for en relativt t?rr m?ned, ble str?mprisen i S?r-Norge likevel noe lavere i september enn i tilsvarende m?ned i fjor.
? Selv om forbruket n? i oktober g?r opp, vil trolig prisen g? ned, sier direkt?r for krafthandel i LOS, Andreas Myhre. Den nordiske kraftb?rsen Nordpools prisstatistikk for september viser at gjennomsnittlig spot-pris p? str?m i v?r region l? p? 33,93 ?re/kWh inkludert moms. Dette er en ?kning sammenlignet med spot-prisen for august, som hadde et snitt p? 30,75 ?re/kWh.
? Det kom litt mindre nedb?r enn vanlig i september, men det har ikke v?rt et stort avvik fra tidligere ?r. Den siste helgen i september var sv?rt nedb?rsrik og skapte litt balanse. Det store bildet er at vannkraftprodusentene ikke hadde produksjonspress i september og kunne ?ke prisene, sier direkt?r for krafthandel i LOS, Andreas Myhre.
? Kullkraften, som vannkraften konkurrerer med, har ikke endret seg i s?rlig grad fra august til september. S?r-norsk kraftpris ligger n? rett under det tyske kraftprisniv?et, mens det i nord ligger litt over. Norge har hatt avtagende eksport gjennom september, fortsetter Myhre.
Prisreduksjon i oktober
Fyllingsgraden i vannmagasinene er den faktoren som mest p?virker nettoprisen p? str?m. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) offentliggj?r ukentlig fyllingsgraden nasjonalt og regionalt. Fyllingsgraden i v?r region er n? (uke 39) p? 82,4 prosent, som er p? niv? med fjor?ret. Landsgjennomsnittet er n? 78,3 prosent. Spot-pris p? str?m per 2. oktober er 34,03 ?re/kWh. Markedet gir imidlertid indikasjoner p? at str?mprisene vil g? ned den kommende m?neden.
? Vi forventer at spot-prisen i oktober vil ligge p? et noe lavere niv? enn i september. Dette til tross for at forbruket vil ?ke. ?rsaken til dette ligger i prissettingen av vannkraften som allerede i september n?dde vinterprisniv?, da det ikke var produksjonspress i vassdragene. Ved inngangen til oktober viser v?rprognosene noe mer nedb?r enn vanlig. I tillegg ser v?penhvilen i Ukraina ut til ? vare, noe som bidrar til ? sende kontinentale str?mpriser for den kommende vinter ned, sier Myhre.

Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst str?mleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.

01100

Similar Posts