olje

Sverige ?ker fornybarforspranget

Utbygging av fornybar kraftproduksjon har s? langt under elsertifikatordningen v?rt syv ganger st?rre i Sverige enn i Norge, if?lge nye tall fra NVE. Ulike konkurransevilk?r kan f?re til at Norge taper investeringer p? 20-25 milliarder kroner til nabolandet, mener Energi Norge.
Ved utgangen av juli 2013 var anlegg med en normal?rsproduksjon p? 4,7 TWh satt i drift og godkjent gjennom elsertifikatsystemet. Av dette er 4,1 TWh bygget i Sverige og kun 0,6 TWh i Norge, viser rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ble lagt frem tirsdag.
Misforholdet er st?rst n?r det gjelder vindkraftutbygging, med 3200 GWh ny produksjon igangsatt i Sverige siden ordningen tr?dde i kraft 1. januar i fjor, mot kun 15,8 GWh i Norge.
Dyrere i Norge
Rammebetingelsene i Norge, kombinert med lave kraftpriser og ?kende nettkostnader, kan f?re til at investorene blir sittende p? gjerdet, mener Energi Norge.
? Norske vindkraftutbyggere m? beregne vel fem ?re h?yere kostnad per kWh over prosjektets levetid grunnet d?rligere avskrivningsregler. Dette f?rer ikke bare til at Norge taper verdiskaping og arbeidsplasser. Det undergraver ogs? en effektiv ressursutnyttelse der de ?konomisk og milj?messig beste fornybarprosjektene blir bygget ut f?rst. Dette var en premiss da avtalen om et felles elsertifikatmarked med Sverige ble inng?tt, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth.
Gr?nne avskrivninger
Energi Norge foresl?r at det innf?res gr?nne avskrivninger for fornybarinvesteringer, som inneb?rer en brattere avskrivningskurve for fornybarprosjekter. Dette vil utjevne de skattemessige forskjellene mellom landene og utl?se flere investeringer, som i neste runde vil gi staten h?yere skatteinntekter enn de taper p? ?kte avskrivninger.
? Det haster med investeringsbeslutningene. De m? tas de n?rmeste par ?rene for at prosjektene skal rekke ? bli bygget og komme p? nett innen elsertifikatvinduet lukkes i 2020, sier Ulseth.
Sammen med Sverige har Norge som m?l ? bygge ut ny elektrisitetsproduksjon basert p? fornybare energikilder tilsvarende 26,4 TWh i 2020. Landene er ansvarlig for ? finansiere halvparten hver gjennom elsertifikatordningen, uavhengig av hvor produksjonen kommer fra.

(Foto: Statkraft)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy