Swisslogs nyeste innovasjon – fjerner plukk i dypfrysomr?det!

FreezerPick tilbyr en ?konomisk l?sning i henhold til ROI, der har man tatt hensyn til alle aspektene ved prosesskostnader og ergonomi. For ? m?te utfordringer med gjentakende arbeid, effektivitets- og kvalitetsproblemer ved dypfryslagring, s? har Swisslog utviklet en materialh?ndteringsl?sning som m?ter b?de n?v?rende og fremtidige krav som oppst?r i dette spesielle omr?det. FreezerPick forbedrer driften for bedrifter som h?ndterer frosne produkter og har direkteleveranser til detaljister, n?ringsdrivende, tredjeparts akt?rer, samt den farmas?ytiske industrien.
?Swisslog har full forst?else og kunnskap for det kunden krever n?r det gjelder dypfrys,? sier Tom Jarle Dehkes, salg og markedssjefen i Norge og en av de st?rste driverne bak FreezerPick, hvor han legger til: ? kundene kan stole p? Swisslog sin unike erfaring, hvor vi har realisert mer enn 50 dypfrysl?sninger og 30 av dem er innenfor en ramme av ti ?r.?
Ledende posisjon p? effektivitet
Med FreezerPick er det satt fokus p? ergonomi og optimalisert gods-til-mann plukk som er lokalisert i kj?lomr?de. Kasser med forskjellige artikler leveres i korrekt kundesekvens til en plukkstasjon p? utsiden av dypfrysomr?det. Etter plukkoperasjonen er ferdig, leveres pallen tilbake til dypfrysomr?det samtidig som kundeordren ferdigstilles. Dette sikrer at kassene befinner seg i kj?lomr?det kun i noen f? minutter. Dette er i samsvar med de forskrifter som foreligger hos mattilsynet. Foruten den betydelige mer effektive plukkingsprosessen, s? utsettes ikke plukkerne for det krevende dypfrysomr?det.
H?yt skalerbart og fleksibelt
FreezerPick er basert p? fire ulike systemer: pallelagring, miniload bufferlagring, kasseplukk og lagplukk. Den innovative l?sningen kan skreddersys i henhold til kundenes krav og er fleksibel og skalerbar i drift. FreezerPick er designet for stykkplukk, automatisk palletering og helpallsutlevering. FreezerPick er den nyeste versjon av Swisslogs teknologiske utvikling for automatisk materialh?ndteringssystemer som forsterker kompetansen innen design, realisering og vedlikehold av den totale l?sningen gjennom hele livssyklusen.
En rekke fordeler
FreezerPick tilbyr en rekke fordeler: skreddersydde l?sninger, h?yeffektivt plukk, plassbesparende h?ylager, optimert utstyr, energireduksjon, h?yere plukkn?yaktighet og sist, men ikke minst, lavere personalutskifting og lavere helseskader som er et resultat av optimale ergonomiske arbeidsstasjoner og forbedret arbeidsmilj?. Disse fordelene summeres opp til et attraktivt ROI i b?de regnskap- og kvalitative termer.
Mer informasjon s? finner du v?rt faktablad: http://www.swisslog.com/index/wds-index/wds_solutions/freezerpick.htm

Kontaktinformasjon
Swisslog AS
Maiken Therese Kallesen
Marketing Coordinator
Tel: +47 22 78 95 02
Mobile: +47 41 00 76 91
E-mail: [email protected]
Internett: www.swisslog.no

Om Swisslog
Swisslog er en global leverand?r av integrerte logistikkl?sninger for lager, distribusjonssentraler og sykehus. Den omfattende tjenesteportef?ljen inneholder alt fra oppbygging av komplekse lagre og distribusjonssentraler til implementering av Swisslogs egen programvare. I tillegg har Swisslog interne logistikkl?sninger for sykehus, som for eksempel programvare og konsulenttjenester innen SCM-omr?det.

Med Swisslogs l?sninger optimaliseres kundenes produksjons-, logistikk- og distribusjonsprosesser for en bedre fleksibilitet, respons og kvalitet, samtidig som logistikkostnadene holdes nede. Med mange ?rs erfaring innen utvikling og realisering av integrerte logistikkl?sninger innehar Swisslog den ekspertisen som kundene i mer enn 50 ?r har satt ? og fortsatt setter – sin lit til.

Hovedkontoret ligger i Buchs/Aarau i Sveits. Swisslog har for ?yeblikket ca. 2000 ansatte i 20 land, og er representert p? det nordiske markedet som en sterk lokal akt?r med ca. 300 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Konsernets moderselskap, Swisslog Holding AG, er listet p? SWX Swiss Exchange (verdipapirnummer 1232462, Telekurs: SLOG, Reuters: SLOG.S). G? gjerne inn p? www.swisslog.no.

?2012 Swisslog

Swisslog, the global supplier of logistics solutions, has launched a Food & Beverage blog. Here, Swisslog?s industry experts will share information on news and hot topics within the F&B industry, comment on developments and provide feature opinions. To join the dialog, please visit www.blogs.swisslog.com0000

Authors
Top