Tag Archives: Energi Norge Rundt

Dagens utbytteniv? i kraftn?ringen ikke b?rekraftig

Dagens utbytteniv? i kraftn?ringen ikke b?rekraftig

Rundt ni av ti overskuddskroner i norske kraftselskaper tas i utbytte av eierne. Energi Norge frykter at h?ye utbytter svekker kraftn?ringens verdiskaping og muligheter til ? gjennomf?re planlagte investeringer i et mer moderne kraftsystem.
De siste to ?rene har eierne …

Top