Tag Archives: Kongsberg Maritime

Effektiviserer offshoren?ringen med standardiserte IT-l?sninger

Effektiviserer offshoren?ringen med standardiserte IT-l?sninger

Hard konkurranse og pressede marginer p? norsk sokkel gj?r at mange offshoreleverand?rer bytter ut utviklingstunge og kostbare IT-systemer med standardl?sninger. Slik vil de ?ke l?nnsomheten og gj?re ingeni?rene mer produktive. Kongsberg Maritime og Ocean Installer er to akt?rer som har …

Top