Tag Archives: Mari Thuve

Informasjon om kjemikalier – rett p? mobilen

Informasjon om kjemikalier – rett p? mobilen

I f?lge arbeidsmilj?forskriftene skal alle arbeidstakere, som er i kontakt med farlige kjemikalier, ha tilgang til sikkerhetsdatablad. Ved hjelp av QR-koder blir denne tilgangen enklere enn noen gang tidligere.
– Kodene, i form av etiketter, kan plasseres hvor som helst. …

Top