Tag Archives: MW

Siemens vant sm?kraftkontrakt med Eidefoss

Skal levere en komplett elektromekanisk l?sning til 15 MW sm?kraftverk til Sm?d?la-prosjektet
Sm?kraftverket kan forsyne opptil 2250 husstander med fornybar kraft
Siemens har inng?tt en avtale med kraftselskapet A/S Eidefoss i V?g? om leveranser av en komplett elektromekanisk l?sning til …

Tags:

Skjerpet skatt for vannkraft ? riktig retning for vindkraft

Regjeringens foresl?tte skatteendringer bringer oss litt n?rmere svenske skattevilk?r for investeringer i fornybar kraftproduksjon. Likevel skyver ulike skatteregler fortsatt fornybarinvesteringer for over 20 milliarder kroner til Sverige. For dagens vannkraftverk betyr endringene en skatteskjerpelse, som svekker kraftselskapenes investeringsmuligheter i fornybar …

Top