Tag Archives: Pir Nord

Veidekke skrev storkontrakt med Oslo Lufthavn

Veidekke skrev storkontrakt med Oslo Lufthavn

Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Oslo Lufthavn AS om opparbeidelse av flyoppstillingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren p? hovedflyplassen. Kontraktssummen er cirka 370 millioner kroner eksklusive mva.

Det er et omfattende grunnarbeid som skal utf?res …

Top