Tag Archives: SSAB

Skangass AS inng?r langsiktig avtale med SSAB EMEA AB i Borlänge.

Skangass AS inng?r langsiktig avtale med SSAB EMEA AB i Borlänge.

Skangass AS har inng?tt en langsiktig avtale om leveranser av naturgass til det svenske konsernet SSAB EMEA AB i Borlänge.

Naturgassen vil erstatte fyringsolje som brensel i en av oppvarmingsovnene hos SSAB. Bruken av naturgass medf?rer at SSAB i betydelig …

Top