Tag Archives: Stuttgart Regional Court

Tennant har tapt rettssaken vedr?rende markedsf?ring av s?kalt ?aktivt vann?

Tennant har tapt rettssaken vedr?rende markedsf?ring av s?kalt ?aktivt vann?

Winnenden, september 2013 ? Tennant har i sin markedsf?ring hevdet at vanlig vann fra springen kan omgj?res til ?aktivt vann? ved hjelp av ec-H2O teknologi som tilf?rer vannet elektrisitet. En slik p?stand inneb?rer at vanlig vann f?r samme rengj?ringseffekt som …

Top