Tag Archives: TUSSA

Sammensl?ing av nettvirksomhetene i TUSSA og TAFJORD

Sammensl?ing av nettvirksomhetene i TUSSA og TAFJORD

Generalforsamlingene i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har i dag vedtatt ? fusjonere nettvirksomhetene i konsernene og etablere et felles nettselskap. Det nye nettselskapet, M?renett AS, vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.
Fusjonen betyr at nettvirksomhetene …

Top