Crafts

Tidenes eksportm?ned for norsk sj?mat

Norge eksporterte sj?mat til en verdi av 7,6 milliarder kroner i oktober. Det er en ?kning p? 393 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med oktober m?ned i fjor. Det er den h?yeste eksportverdien, m?lt for en enkelt m?ned, for norsk sj?mat. Hittil i ?r er det eksportert sj?mat for 56 milliarder kroner, som er en ?kning p? 7 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Etter to ?r med uavbrutt vekst i eksportverdi for laks gir oktober en utflating i lakseveksten. Samtidig gir historisk h?y eksportverdi for torsk og makrell tidenes eksportm?ned for norsk sj?mat sett under ett. Veksten i sj?mateksporten fortsetter til tross for bortfallet av Russland og illustrerer Norges store fortrinn som eksportnasjon med sj?mat fra b?de fiskeri og havbruk. Store volum av makrell og bedre priser og st?rre volum av torsk bidrar mest i oktober, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirekt?r i Norges sj?matr?d.
Ned for laks
Norge eksporterte laks for 4 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang p? 130 millioner kroner, eller 3 prosent, m?lt mot oktober i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 35,8 milliarder kroner, som er en ?kning p? 4,5 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i oktober m?ned 35,82 kroner mot 37,55 kroner i oktober i fjor. Som for foreg?ende m?ned er Polen og Frankrike de st?rste kj?perne av laks fra Norge.
Det ble eksportert ?rret i oktober m?ned for 251 millioner kroner. Det er en nedgang p? 7 millioner kroner, eller 3 prosent fra oktober i fjor. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 2 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 128 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. St?rste kj?pere av ?rret fra Norge i oktober er Japan og Hviterussland.
Ned for sild, opp for makrell
Eksporten av sild falt med 185 millioner kroner, eller 61 prosent i oktober til en samlet verdi av 121 millioner kroner. Hittil i ?r er det eksportert sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en nedgang p? 327 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Ukraina og Litauen er de st?rste markedene for sild i oktober.
Makrelleksporten ?kte i oktober med hele 318 millioner kroner, til totalt 1,6 milliarder kroner. Hittil i ?r er eksporten av makrell ?kt med 968 millioner kroner, til totalt 3,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Japan og Kina er de st?rste markedene for makrell i oktober.
Vekst for klippfisk og saltfisk
Klippfiskeksporten ?kte med 163 millioner kroner i oktober, til en samlet verdi p? 508 millioner kroner. Det er en ?kning p? 47 prosent m?lt mot oktober i fjor. Eksporten fordeler seg med 301 millioner kroner p? torsk, 157 millioner p? sei, mens resterende fordeler seg p? lange, brosme og annen hvitfisk. Det st?rste klippfiskmarkedet for torsk i oktober er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.
Eksporten av saltfisk, inkludert filet, ?kte med 20 millioner kroner i oktober og endte p? totalt 73 millioner kroner. 57 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det st?rste markedet for saltfisk.
Opp for fersk torsk, opp for fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, ?kte med 30 millioner kroner i oktober til en total eksportverdi p? 69 millioner kroner. I oktober ?kte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 109 millioner kroner til totalt 291 millioner kroner. Av den ferske torsken g?r 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 47 prosent p? EU og 49 prosent p? Kina.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

1716880

Similar Posts