Anbud

Trondheimsklyngen best i klassen p? FoU

Nye tall viser at NCE Instrumentation i Trondheim har deltatt i 162 prosjekter finansiert av forskningsr?det. Dette gj?r dem overlegne alle andre klynger i det nasjonale NCE-programmet.
Tallmaterialet er utarbeidet til programledelsen for Norwegian Centres of Expertise som finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsr?d.
Trondheimsklyngen NCE Instrumentation, som spesialiserer seg p? instrumenteringsteknologi, er en av tolv klynger i det nasjonale programmet og bygger p? det sterke instrumenteringsmilj?et i Trondheim.
De 32 medlemsbedriftene leverer avanserte m?lings- , styrings- og kommunikasjonssystemer til blant andre offshore, havbruk og helsesektoren.
Dyrker regionale fortrinn
If?lge tallene fra forskningsr?det har klyngens bedrifter v?rt deltaker i 162 prosjekter de siste ti ?rene. Dette er 65 prosjekter mer enn Oslo Cancer Cluster som innehar andreplassen, og hele 112 prosjekter over det nasjonale gjennomsnittet for perioden.
Tallene viser prosjektavtaler med NFR hvor klyngebedriftene er partner og ikke finansi?r. Kontrakter inng?tt av NTNU og SINTEF alene blir naturligvis heller ikke talt. Prosjektene telles ogs? i perioden f?r klyngeprogrammet ble etablert.
– Dette er selvsagt sv?rt hyggelig lesning for oss som jobber med dette hver dag. Samtidig er resultatet en tydelig signal om at bedriftene jobber godt i randsonen av sine fagfelt, noe jeg er sikker p? vil gi resultater i markedet, sier klyngesjef Torbj?rn Akersveen.
– Klyngebedrifter har fordeler
Et av klyngens m?l er ? skape synergier mellom de sterke forskningsinstitusjonene i byen og bedriftene i klyngen, og b?de NTNU og SINTEF er assosierte medlemmer.
Denne koalisjonen skaper sterke forskningsprosjekter og if?lge tallene ogs? uttelling i forskningsr?dets utlysninger.
– Vi har veldig tro p? denne modellen og vi pr?ver ? dyrke regionens komparative fortrinn. Tallene gir oss grunn til ? tro at vi har lykkes i dette, sier klyngesjef Torbj?rn Akersveen
Dette bekreftes ogs? av forskningsr?det.
– Det vi ser er at bedrifter som st?r i en klynge lykkes bedre med ? hente forskningsmidler enn andre bedrifter, sier spesialr?dgiver i NFR Lars Andre Dahle.
Han mener at bedrifter som ?nsker ? styrke satsingen p? forskning og utvikling vil tjene p? ? v?re en del av de mange klyngene i Norge, som eksempelvis NCE Instrumentation.
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GK   #Knut Hovind   #KONE   #Salgssjef Anders Andraa