olje

TüV-tester* bekräftar: Atlas Copcos Cobra Pro bilningsmaskin presterar bättre vad gäller vibrationer i händer och armar och slagenergi.

02-10-2013 08:11 Atlas Copco Norge Atlas Copco genomförde nyligen en jämförelsestudie av komforten och säkerheten av handh?llna bilningsmaskiner under tillsyn av TÜV Nord.

TüV-tester* bekräftar: Atlas Copcos Cobra Pro bilningsmaskin presterar bättre vad gäller vibrationer i händer och armar och slagenergi.

Atlas Copco genomförde nyligen en jämförelsestudie av komforten och säkerheten av handh?llna bilningsmaskiner under tillsyn av TÜV Nord. Studien omfattade 3 tester: vibrationsmätning i
3-axlar p? Dynaload stötdämpare (i enlighet med ISO 28927 ? 10:2011), vibrationsmätning i 3-axlar vid faktiskt arbete i betong, utfört av 3 operatörer (i enlighet med ISO 5349 ? 2:2001), och mätning av faktisk slagenergi p? Dynaload (i enlighet med ISO 2787).
Testerna visade att vibrationsvärdet för händer och armar fr?n Cobra? Pro är 3,8 p? Dynaload och 5,8 vid verkligt arbete i betong. I kombination med ökad komfort och säkerhet för operatören,
levererade Cobra? Pro slagenergi p? 61 Joule och en effekt p? 1470 W i mejseln

Testresultaten fr?n TÜV visar p? ännu bättre egenskaper vad gäller vibrationer i händer och armar och slagenergi än vad Atlas Copco hävdat. Detta demonstrerar Atlas Copcos kontinuerliga strävan
efter produktförbättring som leder till ökad produktivitet hos kunderna samt ökad komfort och säkerhet för operatörerna. I kombination med l?ga utsläpp och ljudniv?er är den bensindrivna bilningsmaskinen Cobra? Pro idealisk för bilning, skärning, grävning, drivning och stampning.
För ytterligare
information och fullständiga testrapporter fr?n TÜV kontakta: [email protected]
Ytterligare produktinformation finns p? www.cobra-pro.com
*Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar, genomförde ett jämförelsetest under tillsyn av TÜV Nord. Alla steg i processen, fr?n förberedelse till tester och mätningar, genomfördes i enlighet med TÜV Nords krav. Mer information finns i TÜV Nords testrapporter som kan beställas genom att skicka e-post till [email protected]

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för h?llbar
produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder
i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39800 anställda och en
omsättning p? 90,5 miljarder kronor. Mer information finns p? www.atlascopco.com.
Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos
affärsomr?de Bygg- och anläggningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och
marknadsför hydraulisk, pneumatisk och bensindriven utrustning för demolering,
kompaktering, bergborrning samt betongbearbetning. Produkterna distribueras via
en världsomspännande försäljnings- och serviceorganisation under varumärkena
Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Dynapac och Shenyang. Huvudkontoret ligger i Essen,
Tyskland och tillverkning sker i Europa, Afrika och Asien.0000

A to już wiesz?  Freia Melkesjokolade Boble Karamell ? en boblende nyhet med saftig karamell!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy