Crafts

Uvanlig lave str?mpriser i november

07-11-2014 05:30 LOS Global pessimisme p? vekst i olje-, kull- og gassindustrien, kombinert med store nedb?rsmengder i oktober, f?rer til lavere str?mpriser. ?rets november-priser p? str?m blir 8 ?re lavere enn gjennomsnittet for november de siste 10 ?rene.

Global pessimisme p? vekst i olje-, kull- og gassindustrien, kombinert med store nedb?rsmengder i oktober, f?rer til lavere str?mpriser. ?rets november-priser p? str?m blir 8 ?re lavere enn gjennomsnittet for november de siste 10 ?rene.
En v?t h?st og god fyllingsgrad i vannmagasinene i regionen f?rte til at str?mprisene i S?r-Norge var lavere i oktober enn i tilsvarende m?ned i fjor. Totalsituasjonen tyder p? at det ligger an til en vinter med lave str?mpriser.
Billigere enn sensommerstr?mmen
Fyllingsgraden i vannmagasinene i S?r?st-Norge er n? 91,6 prosent, etter en periode med mye nedb?r. Gjennomsnittspris p? str?m i oktober var 28,53 ?re/kWh. Str?mprisene i S?r-Norge gikk i forrige m?ned betydelig ned sammenlignet med september, da gjennomsnittsprisen var 33,93 ?re/kWh.
– ?rstiden tilsier et ?kende str?mforbruk, og normalt sett koster str?mmen noe mer i november enn p? sommeren. Men, under de faktiske forhold, med en t?rr og varm sommer, og en v?t og mild oktober, snus dette p? hodet, sier portef?ljeforvalter i LOS, Magnus Lingj?rde. Han forklarer at lavtrykksaktivitetene i oktober ga ?kning i vannmagasinene som igjen f?rer til mye billig elvekraft.
Forventer lave str?mpriser i vinter
Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at fyllingsgraden i vannmagasinene i S?r?st-Norge ved utgangen av uke 44 ligger p? 91,6 prosent. Dette er en ?kning fra uken f?r, da fyllingsgraden var p? 87,8 prosent.
– Magasinene er n? tilstrekkelig fulle for ? sikre kraft til vinterforsyningen. Dette f?rer til at usikkerheten om energiknapphet mot vinteren n? er helt borte, og prisforventningene for vinteren faller. Dette lover bra for forbrukerne, sier Lingj?rde.
Spotpris p? str?m i S?r-Norge er per 6. november 22,45 ?re/kWh. For Norden som helhet er prisen i dag p? 26,67 ?re/kWh. If?lge Lingj?rde gir markedet indikasjoner p? at str?mprisene vil synke den kommende m?neden.
? Forventningen til november-prisen har gjennom oktober falt med ca. fem ?re. Normal tilstand i vannmagasiner tilsier at vannkraften skal konkurrere med kullkraften. Dermed tror vi november-prisen ender p? ca. 25 ?re/KWh, som er 8 ?re lavere enn gjennomsnittet de siste 10 ?rene, sier portef?ljeforvalter i LOS, Magnus Lingj?rde.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Thorbj?rn Laundal, kommunikasjonsdirekt?r i LOS, tlf. 917 48 926

Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS, tlf. 458 31 503

Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst str?mleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og str?mprisene kontinuerlig.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.210330

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy