Veidekke ASA: Solid fra Veidekke

Veidekkes omsetning i 2011 var 17,9 mrd. NOK (16,3 mrd. NOK i 2010). Resultatet f?r skatt ble 751 MNOK (590 MNOK). Ordre­reserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n? p? 13,9 mrd. NOK (12,2 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr 4,80 (kr 2.60), og styret foresl?r et utbytte p? kr 2,75 pr. aksje (2,50).
Entrepren?rvirksomheten
Resultatene i Norge og Sverige i fjerde kvartal preges av arbeid p? kontrakter som ble inng?tt i lavkonjunktur med sterkt marginpress, mens omsetningen i alle de tre landene ?kte med nesten 20 % i kvartalet. I Danmark ?kte omsetningen med hele 32 % i kvartalet sammenlignet med ?ret f?r, og resultatet ble en rekordmargin p? 6,3 %. Mens ordrereserven har g?tt ned i Sverige, har den ?kt sterkt i Norge og Danmark gjennom ?ret.
Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i fjerde kvartal ble 4 152 MNOK (3 481 MNOK), mens resultatet ble 110 MNOK (186 MNOK). For ?ret 2011 ble omsetningen 14,4 mrd. NOK (12,7 mrd. NOK) og resultatet 301 MNOK (568 MNOK).
Eiendomsutvikling
Den positive utviklingen med ?kt boligsalg i og omkring de store byene fortsatte gjennom ?ret i Norge, mens i Sverige resulterte den internasjonale finansuroen i lavere boligsalg i annet halv?r. Antall boliger i produksjon var 1 104 ved ?rets utgang (901). Det ble solgt 193 boliger i fjerde kvartal (146) og 693 boliger i hele 2011 (628).
Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte p? 457 MNOK (303 MNOK) og resultatet ble 28 MNOK (-9 MNOK). For 2011 endte omsetningen p? 1 526 MNOK (1 066 MNOK) og resultatet p? 281 MNOK (14 MNOK).
Industri
For asfaltomr?det ble det en sterk sesongavslutning med én m?ned lengre produksjonstid enn ?ret f?r. Innen omr?det pukk og grus var det h?y aktivitet og god l?nnsomhet i kvartalet. Ogs? veivedlikehold fortsatte den gode utviklingen i fjerde kvartal, og virksomheten g?r n? i balanse.
Samlet omsetning i Veidekke Industri i fjerde kvartal ble 985 MNOK (897 MNOK), og resultatet ble 60 MNOK (7 MNOK). For hele 2011 ble omsetningen 3 401 MNOK (3 076 MNOK), og resultatet ble 216 MNOK (64 MNOK).
HMS
Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge i fjerde kvartal var 5,6 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,7 %
(3,5 %) og i Danmark 2,4 % (2,3 %). H-verdien i hele konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer, 12 m?neder rullerende) endte p? 6,1 (6,9) i fjerde kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for fjerde kvartal 2011 som er vedlagt pressemeldingen.
Rapport 4. kvartal 2011 webrapport
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 907 59 058, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Authors

Related posts

Top