Yrkesfiske

Veidekke bygger for Vasakronan i Göteborg

13-02-2012 15:30 Veidekke ASA Vasakronan har engasjert Veidekke Entreprenad til ? gjennomf?re moderniseringen av kvartalet Perukmakaren sentralt i Göteborg. Kontrakten har en verdi p? ca. 130 MSEK ekskl. mva.

I et av Göteborgs beste handelsstr?k skal det bygges nye butikklokaler, eksisterende butikker skal rustes opp, det skal bygges et nytt hotell og et parkeringsanlegg med plass til 500 biler skal moderniseres. Prosjektet starter opp i februar 2012 og skal etter planen v?re klart i slutten av 2014.
– Vi vil bidra til Göteborgs utvikling innen handel og service. Det inneb?rer at moderniseringen av kvartalet Perukmakaren skal gjennomf?res av en erfaren og involverende entrepren?r, som i sin tur s?rger for at n?rmilj?et p?virkes i s? liten grad som mulig. Vi tror Veidekke vil klare det p? en meget god m?te, sier Magnus Tengberg, affärsomr?deschef i Vasakronan i Göteborg.
Utvending vil forandringene bli store i og med at fasadene vil bli modernisert og f? nye uttrykk. Vasakronans h?ye krav n?r det gjelder klima og milj? vil bli ivaretatt gjennom at prosjektet klassifiseres i henhold til LEED. M?let er ? halvere energiforbruket i den ombygde eiendommen.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Magnus Tengberg, affärsomr?deschef, Projekt Vasakronan, Telefon: +46 31-7434211, [email protected]
Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Entreprenad, Telefon: +46 31-505650, [email protected]
Max Ney, kommunikationschef Veidekke i Sverige, Telefon: +46 70-4402021, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen n?r 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy