Anbud

Veidekke bygger kompetansesenter i Halden

Halden Utvikling AS har gitt Veidekke Entrepren?r AS i oppdrag ? bygge nytt kontorbygg og kompetansesenter p? Remmen i Halden. Prosjektet gjennomf?res som totalentreprise, og kontraktssummen er p? ca. 50 millioner kroner ekskl. mva.
Prosjektet omfatter oppf?ring av et nytt kontorbygg i fire etasjer p? Remmen i Halden.
Grunnflate blir ca. 845 m (BTA) som fra og med andre etasje reduseres i st?rrelse da den ene gavlveggen skr?r innover. Fjerde etasje f?r areal p? ca. 805 m. Totalt areal blir ca. 3300 m.
Kontrakten er tiltransportert tekniske entrepriser p? r?r og elektro som utf?res av
F. J?rgensen AS (r?r) og Riis Elektro AS (elektro).
Oppstart p? byggeplass medio oktober 2012 med overlevering i oktober 2013.
Vedlagte illustrasjon kan fritt benyttes, men krediteres ASH arkitekter AS.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Vegard Eng i Veidekke Entrepren?r AS, Distrikt ?stfold, tlf +47 918 79 555, [email protected]
Daglig leder Gunnerius Asterud i Halden Utvikling AS, tlf +47 951 19 365, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts