Yrkesfiske

Veidekke bygger kontorbygg for Diligentia i Malmö

– Vi er i ferd med ? utvikle den nye bydelen Masthusen i Malmös Västra Hamnen. Det skal bli en bydel som lever hele d?gnet. Oppdraget med ? bygge det f?rste n?ringsbygget krever en profesjonell prosjektgruppe. Derfor valgte vi Veidekke, sier Andreas Ivarsson, markedsomr?desjef for Diligentia i Malmö.
Kvartalet skal bygges i henhold til retningslinjene til Breeam Communities, som inneb?rer at man tar hensyn til b?rekraft i sin helhet. Det handler for eksempel om det sosiale milj?et, tilgjengelighet, samt at bygningene skal bruke f?rrest mulige ressurser.
Kontorbygget, som skal varmes opp ved hjelp av jordvarme, er p? ca. 9.300 m hvorav ca. 7.000 m kontor og 1.800 m butikker. Bygget blir seks etasjer h?yt med en fasade av m?rk tegl og kalkstein. Overtagelse finner sted i desember ?r.
– Byutvikling sammen med viktige akt?rer som Diligentia krever at Veidekke involverer v?re samarbeidspartnere tidlig, slik at det blir riktig fra starten av. Det gjelder b?de valg av v?re egne medarbeidere og valg av leverand?rer og samarbeidspartnere, sier Ulf Sterner, regionssjef i Veidekke Entreprenad.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Andreas Ivarsson, markedsomr?desjef, Diligentia Malmö, tlf.: +46 40-20 63 41, [email protected]
Ulf Sterner, regionssjef, Veidekke Entreprenad, tlf.: +46 70-3244563, [email protected]
Max Ney, kommunikasjonssjef, Veidekke Sverige, tlf.: +46 70-440 20 21, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen n?r 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts