Motor

Veidekke bygger parkeringshus i Akslafjellet i ?lesund

20-12-2013 13:04 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har inng?tt kontrakt med Aksla Parkering AS om bygging av parkeringshus i fjellet Aksla i ?lesund. Oppdraget er en totalentreprise verdt kr 212 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke Entrepren?r har inng?tt kontrakt med Aksla Parkering AS om bygging av parkeringshus i fjellet Aksla i ?lesund. Oppdraget er en totalentreprise verdt kr 212 millioner kroner ekskl. mva.
Parkeringshuset blir liggende i sentrum av ?lesund, dels under byparken og dels under fjellet Aksla. Veidekke skal bygge to parallelle fjellhaller med parkering i tre etasjer, separat inn-/ og utkj?ringstunnel, kj?reramper mellom etasjer og haller, samt to gangtunneler med tilh?rende heis-/ og trappesjakter. Rundt 950 biler skal kunne parkere i det nye anlegget n?r det st?r ferdig.
Prosjekteringen er p?begynt og selve byggearbeidene starter i l?pet av januar 2014. Parkeringshuset skal v?re klart til bruk innen sommeren 2016.
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder ?istein Brandt, tlf 90 69 07 49, [email protected]
Distriktsleder Stein Bj?ru, tlf 95 02 05 60, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy