Yrkesfiske

Veidekke bygger studenthybler med milj?profil p? ?s

Det er et stort behov for studenthybler ved universiteter og h?yskoler i Norge. P? ?s har Studentsamskipnaden planlagt en st?rre utbygging av totalt 500-600 hybler de neste ?rene.
Disse skal ligge i tilknytning til studentbyen Pentagon med kort vei til universitetet, studentsamfunnet og ?s sentrum.

De to blokkene Veidekke n? skal oppf?re, planlegges som et milj?prosjekt med passivhus­standard, forutsatt at det gis st?tte fra Enova. Blokkene blir p? 8 etasjer og skal bygges med en b?rekonstruksjon av massivtre. Konseptet er utviklet av 5b Prosjekt AS i n?rt samarbeid med Trebruk AS, som er st?ttet av trebasert innovasjonsprogram ved Innovasjon Norge.

Byggestart er i august 2012 med ferdigstillelse til semesterstart h?sten 2013.
Foto: Pentagon i ?s

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke Entrepren?r AS, tlf. 90 15 12 91, [email protected]
Adm. dir. Einride Berg i Studentsamskipnaden i ?s, tlf. 905 12 047, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts