Anbud

Veidekke (Hoffmann) skal bygge for R?dovre Centrum

20-06-2012 12:19 Veidekke ASA Veidekkes datterselskap Hoffmann A/S har skrevet kontrakt med A/S R?dovre Centrum om oppf?ring av et bygg p? 13.500 m2 i hovedentreprise. Kontrakten er verdt 192 millioner NOK ekskl. mva.

Bygget som skal oppf?res skal foruten butikker inneholde treningssenter og et kinosenter med fem saler. Bygge­arbeidene har akkurat startet opp og skal avsluttes i september 2013. Samarbeidspartnere p? prosjektet er r?dgivende ingeni?rer Moe & Br?dsgaard A/S og Kieler Architects A/S.

R?dovre Centrum er et kj?pesenter like utenfor K?benhavn. Senteret er privat eid og omsetter for om lag 2 milliarder DKK. Se ogs?: www.roedovrecentrum.dk/
Illustrasjon/ Hoffmann

For mer informasjon kontakt:
Torben Bj?rk Nielsen, adm. dir. i Hoffmann AS, tlf +45 43 29 90 00, mobil +45 60 12 93 00, [email protected]
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy