Yrkesfiske

Veidekke kj?per anleggsentrepren?ren Brinkab AB i Sverige

Brinkab ble etablert i 1997, og er et veldrevet selskap i anleggssektoren. Virksomheten best?r hovedsakelig av nybygging, ROT (renovering, ombygging og tilbygg), service og stillasmontering for industrisektoren. Selskapet omsetter ?rlig for ca. 140 millioner svenske kroner og har 130 ansatte.
– Oppkj?pet av Brinkab styrker anleggsvirksomheten v?r, og er i tr?d med v?r strategi med tanke p? tilvekst og utvidelse innenfor de prioriterte omr?dene, sier Per-Ingemar Persson, konserndirekt?r for Veidekke Sverige AB.
– Veidekke ?nsket ? styrke sin anleggskompetanse og -kapasitet rettet mot industrien. Det gj?r vi ved oppkj?pet av Brinkab og etablerer oss p? det private anleggsmarkedet i Sverige. Dette skaper store muligheter for Veidekke, sier Erik Alteryd, administrerende direkt?r i Veidekke Entreprenad AB.
– Som eiere av Brinkab mente vi at selskapet hadde utviklingspotensial, og derfor ?nsket vi en ny eier som hadde mulighet til ? videreutvikle selskapet. Vi s?kte en solid eier med ressurser, og for oss var Veidekke det riktige selskapet, sier Urban Brink, administrerende direkt?r i Brinkab.
Overtakelsen skjer den 17. april 2012, og virksomheten kommer til ? drives som et datterselskap av Veidekke Entreprenad AB, under sitt gamle navn.
Veidekke etablerte seg i Sverige i 1998, og hadde i 2011 en omsetning p? 4,2 mrd. svenske kroner. Oppkj?pet av Brinkab er enda et steg i veksten i Sverige.
Faktaark Brinkab
For mer informasjon, ta kontakt med:
Erik Alteryd, administrerende direkt?r, Veidekke Entreprenad AB, tlf. +46 8 635 61 50
Urban Brink, administrerende direkt?r, Brinkab AB, tlf. +46 70 216 68 72
J?rgen W. Porsmyr, CFO, Veidekke ASA, tlf. +47 21 05 76 44 / +47 90 75 90 58
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy