Anbud

Veidekke kj?per Hammerfest Entrepren?r AS

01-10-2012 10:35 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r kj?per 81 % av aksjene i Hammerfest Entrepren?r AS i Finnmark. Hammerfest Entrepren?r har 27 ansatte og en omsetning p? cirka 80 millioner kroner pr ?r. - Med kj?pet styrker vi v?r posisjon i den nordligste landsdelen, sier regionsleder Nils H?stad i Veidekke.

Veidekke Entrepren?r kj?per 81 % av aksjene i Hammerfest Entrepren?r AS i Finnmark. Hammerfest Entrepren?r har 27 ansatte og en omsetning p? cirka 80 millioner kroner pr ?r. – Med kj?pet styrker vi v?r posisjon i den nordligste landsdelen, sier regionsleder Nils H?stad i Veidekke.
Hammerfest Entrepren?r har 27 ansatte, 5 i administrasjonen og 22 h?ndverkere. Selskapet utf?rer byggeoppdrag i Hammerfest, og har gode resultater og solid omsetningsvekst ? vise til. Hovedmarkedet er n?ringsbygg, offentlige servicebygg og mindre anleggsjobber. Selskapet ble etablert i 2004 av daglig leder Rolf Johnny Nilsen i samarbeid med flere lokale n?ringsdrivende.

– Hammerfest Entrepren?r er med sin sterke lokale posisjon en solid strategisk partner i et marked i vekst. Veidekkes mobile kapasitet og kompetanse innen prosjektutvikling og ledelse, kombinert med Hammerfest Entrepren?rs gode lokale relasjoner, vil gj?re oss til en slagkraftig tilbyder p? anleggsprosjekter knyttet til den landbaserte delen av oljevirksomheten og samferdselsprosjekter i omr?det, i tillegg til det lokale bygg- og anleggsmarkedet, sier regionsleder Nils H?stad i Veidekke.

– Som eiere av Hammerfest Entrepren?r ?nsket vi ? f? med en ny partner og medeier som hadde mulighet til ? videreutvikle selskapet sammen med oss. Veidekke Entrepren?rs inntreden vil styrke selskapets utviklingsmuligheter, bl.a. ved at man f?r tilgang til Veidekkes ressurser og kompetanse innen prosjektledelse og prosjektutvikling, sier Rolf Johnny Nilsen, som fortsetter som daglig leder og medeier i Hammerfest Entrepren?r.

Overtakelsen gjennomf?res umiddelbart under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning.
Faktaark Hammerfest Entrepren?r AS
For mer informasjon kontakt:
Regionsleder Nils H?stad i Veidekke, tlf 21 05 75 94 / 97 68 97 91, [email protected]
Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke, tlf 21 05 77 01/ 905 82 323, [email protected]
Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entrepren?r, tlf. 99 53 73 13/ 78 42 91 33, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy