Yrkesfiske

Veidekke kj?per Kito Asfalt

Veidekke Industri kj?per 80 % av aksjene i Kito Asfalt AS i Buskerud. Kito Asfalt har 56 ansatte, egen asfaltproduksjon og en omsetning p? cirka 100 millioner kroner pr ?r. Med kj?pet f?r Veidekke en god posisjon i asfaltmarkedet i nedre Buskerud der de s? langt ikke har v?rt representert.
Kito Asfalt AS ble etablert i 2008 av den lokale asfaltgründeren Frank Robert Sunde. Selskapet fusjonerte i 2011 med Finsrud Asfalt AS, som har v?rt et solid og velrenom­mert selskap i det lokale markedet i mange ?r. Kito Asfalt har hovedkontor i Kongsberg og egen asfaltproduksjon i Mj?ndalen i et nytt asfaltverk med ­kapasitet p? 120.000 tonn pr. ?r.
– Kj?pet av Kito Asfalt styrker v?r konkurransekraft i Buskerud og utl?ser store synergieffekter mot deler av Veidekkes ?vrige virksomheter i omr?det. Dette er i tr?d med v?r strategi med tanke p? tilvekst og utvidelse innenfor v?re prioriterte omr?der, sier Harald Lausund, direkt?r for Veidekke Asfalt.

– Som eiere av Kito Asfalt ?nsket vi en ny eier som hadde mulighet til ? videreutvikle selskapet. Veidekke Industris inntreden vil styrke selskapets utviklingsmuligheter, bl.a. ved at man f?r tilgang til Veidekke Industris ressurser og kompetanse innen asfalt, pukk og grus, sier Frank Robert Sunde, som fortsetter som daglig leder i Kito Asfalt.
Overtakelsen skjer 1. juli 2012 under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning.
Veidekkes asfaltvirksomhet er en av landets st?rste akt?rer og produserer og legger to millioner tonn asfalt hvert ?r. Vi har asfaltverk fra Alta i nord til Sandnes i syd, 700 ansatte og en ?rlig omsetning er p? om lag 2 mrd. NOK.
For mer informasjon kontakt:
Harald Lausund, direkt?r i Veidekke Asfalt, tlf. 91 55 31 40, [email protected]
Frank Robert Sunde, daglig leder i Kito Asfalt AS, tlf. 99 58 75 25, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts