Energi

Veidekke selger flere boliger

03-07-2014 11:02 Veidekke ASA Veidekke solgte totalt 284 boliger i ?rets andre kvartal, en ?kning fra 128 i f?rste kvartal. Boligsalget er n? h?yere i Sverige enn i Norge, og det er god aktivitet med byggestart for flere nye prosjekter i begge land.

Veidekke solgte totalt 284 boliger i ?rets andre kvartal, en ?kning fra 128 i f?rste kvartal. Boligsalget er n? h?yere i Sverige enn i Norge, og det er god aktivitet med byggestart for flere nye prosjekter i begge land.
I Norge har Veidekkes boligsalg (inklusive felleseide prosjekter) ?kt noe fra f?rste kvartal. Dette skyldes b?de generell bedring i boligmarkedet, spesielt i det sentrale ?stlandsomr?det, samt effekten av flere salgsstarter av nye prosjekter i kvartalet. I Sverige har Veidekke hatt flere vellykkede salgsstarter og aktiviteten holder seg p? et godt niv?.
– Vi ser at boligsalget ?ker noe i Norge, og vi har startet byggingen av fire nye prosjekter i kvartalet. Blant annet har vi n? vedtatt byggestart p? Gartnerl?kka i Oslo. Dette er f?rste del av utbyggingen p? L?ren, der vi sammen med OBOS skal utvikle til sammen mer enn 900 boliger. I Sverige har vi n? i lengre tid hatt stabilt h?y aktivitet i alle v?re regioner, og ogs? i andre kvartal har salget v?rt godt, sier konsernsjef Arne Giske.
Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i andre kvartal til sammen 284 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 900 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 680 millioner kroner.
Antallet boliger i produksjon er 1.453, hvorav Veidekkes andel utgj?r 1.079. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppf?ring er 73 %.
Boligsalgstallene for Veidekke pr andre kvartal 2014 (2013 i parentes):
Antall salg inklusive felleseide prosjekter (bruttosalg)
2. kvartal 2014 (2013)Veidekkes andel av salg (nettosalg)
2. kvartal 2014 (2013)
Norge118 (157)73 (106)
Sverige166 (147)164 (113)
Totalt284 (304)237 (219)

For mer informasjon kontakt:
Direkt?r for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664,
[email protected]
Finansdirekt?r J?rgen Michelet, tlf +47 917 43 856,
[email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy