Anbud

Veidekke skal sikre E-10 mot ras i Lofoten

Statens vegvesen driver et omfattende rassikringsarbeid i hjertet av Lofoten. I tillegg til ? sikre trafikkantene mot ras, skal den unike naturen tas vare p? langs den nasjonale turistvegen. Og det er et omfattende arbeid Veidekke skal utf?re i et av Norges mest naturskj?nne omr?der:

Arbeidene starter opp i september, og skal v?re ferdigstilt i l?pet av h?sten 2014. Veien er smal p? denne delen av E-10, og det finnes ingen omkj?ringsmuligheter. Trafikantene m? derfor i perioder dessverre regne med noe ventetid og mindre fremkommelighet.

Det vedlagte bildet kan fritt benyttes, men skal krediteres fotograf Henriette Erken Busterud.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke, tlf 97 98 30 84, [email protected]
Prosjektleder Jann Eliassen i Vegvesenet, tlf 97 65 12 55, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts