Yrkesfiske

Veidekke skrev ny kontrakt for riksvei 2

Riksvei 2 skal rustes opp til firefelts vei mellom Kl?fta og Kongsvinger. Den nye kontrakten omfatter bygging av en vegstrekning p? 9.620 m mellom Slomarka og Fulu i S?r-Odal kommune. Dette er det andre store oppdraget Veidekke har f?tt p? riksvei 2 i omr?det: I august i fjor ble selskapet tildelt oppdraget med ? bygge den 4,6 km lange parsellen mellom Kurudsand og Gulli i Kongsvinger kommune.

Den nye strekningen blir lagt i en ny trasé langs dagens riksvei 2. Prosjektet omfatter en firefelts veg med bredde p? 16,5 meter, inkludert midtdeler med rekkverk og veiskuldre. Vegen inneholder tre bruer p? henholdsvis 70, 40 og 20 meter og fire overgangsbruer med lengder p? ca. 50 meter. Det nye veganlegget omfatter ogs? to to-planskryss med innfartsparkering; ett i Slomarkakrysset og ett i Leikvangkrysset (Sander).

Anleggsstart for hovedarbeidene er planlagt i august, og arbeidene skal v?re ferdigstilt i september 2014.

Mer informasjon om utbyggingen av riksvei 2: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Rv2

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Torgeir ?vsteb?, Veidekke Entrepren?r AS, tlf. 95 13 66 09, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, [email protected]
Prosjektleder Geir Jensen, Statens vegvesen, tlf. 94 15 15 34, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts