maskiner

Vil ha konkurransedyktige str?mpriser

Tradebroker, Norges ledende innkj?psorganisasjonen for store bedrifter i mer enn 40 ?r, har valgt LOS som samarbeidspartner og leverand?r av str?m- og forvaltningstjenester til sine medlemmer for perioden 2013 til 2016.
Medlemsbedriftene i Tradebroker som bruker avtalen, representerer i dag et volum p? ca 800 GWh ?rlig. Dette tilsvarer et forbruk til ca 50.000 husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk p? 16.000 kWh pr ?r. Kontraktsverdien p? avtalen er ca 600 millioner kroner i avtaleperioden.
? Rundt halvparten av v?re 52 medlemmer i innkj?pssamarbeidet er inne p? v?r str?mavtale i dag. Forbruksprofilen p? de deltakende bedriftene varierer mellom 10 og 300 GWh i ?ret. Medlemslisten best?r av store konsern, som samlet representerer ca 2000 brukersteder og 120.000 ansatte, sier Terje Fagervik, daglig leder i Tradebroker.
– Fremover vil vi jobbe aktivt for ? ?ke dette volumet, og knytte til oss flere av bedriftene som er tilknyttet Tradebroker, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS AS.
Flere kunder
LOS har i h?st og vinter vunnet flere store kontrakter i bedriftsmarkedet.
– Denne avtalen befester v?r posisjon som den ledende kraftleverand?ren til bedriftsmarkedet i Norge. Den gir oss ogs? en fin anledning til ? synliggj?re at v?re produkter og tjenester er sv?rt konkurransedyktige i et presset marked, sier Geir T?nnesland.
Forn?yd med avtalen
LOS har hatt avtale med Tradebroker siden 2006, og Terje Fagervik er sv?rt godt forn?yd med at samarbeidet fortsetter i fire nye ?r.
– Utover gode betingelser, oppn?r medlemmene v?re betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser. Tradbroker har som forretningsidé ? tilby konkurransedyktige avtaler overfor sine medlemmer, og str?m er et av omr?dene vi vet v?re medlemsbedrifter er opptatt av ? redusere kostnadene p?, sier Fagervik, som n? vil markedsf?re den nye avtalen inn mot sine medlemsbedrifter.

Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst kraftleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2011.
LOS ble i 2012 k?ret til landets best likte str?mleverand?ren av EPSI-Norway.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.1000

Similar Posts