Energi

Yoplait etterligner ikke Skyr

Yoplait har ingen intensjoner om ? fremst? som Skyr og stiller seg uforst?ende til Q-meierienes anklager om plagiat.
Q-meieriene har anklaget Yoplait Double 0% for plagiat og for ? etterligne Skyr-begeret. Yoplait Double 0% har ingen intensjoner om ? fremst? som Skyr. Tvert imot er det viktig for oss at kundene v?re oppfatter Yoplait som det unike produktet vi mener yoghurten er. Innhold, logo og grafikk gj?r at Yoplait og Skyr fremst?r vidt forskjellige i v?re ?yne.
Mens Yoplait er en yoghurt helt uten fett og tilsatt sukker, er Skyr et osteprodukt med h?yt proteininnhold og tykkere konsistens. Vi f?ler oss trygge p? at forbrukerne b?de ser og, ikke minst, smaker forskjell p? Yoplait Double 0% og Skyr, og vi mener det er god plass til begge disse produktene i markedet.

Skyr har ikke enerett p? beger med buet form. Begre med buet form er tvert i mot brukt sv?rt
mye internasjonalt til lettprodukter. Müsli i topplokket er heller ikke nytt ? det har faktisk v?rt p? markedet i Norge siden 1990.
Yoplait Double 0% har v?rt p? markedet siden 2006, hele tiden med tiln?rmet samme logo og samme design. Skyr ble lansert i 2009. Det som er nytt n? er at Double 0% er lansert i et enkeltbeger med müsli, slik at det kan selges som et mellomm?ltid til folk p? farten. I denne nylanseringen f?lger vi samme logo og samme design som vi alltid har brukt p? Double 0%. Begeret Yoplait har valgt ? bruke til Double 0% med müsli ble alts? f?rst og fremst valgt ut fra forbrukerhensyn: Det skulle v?re enkelt ? spise av p? farten og lett ? holde i h?nden.
Det er heller ingenting som tyder p? at forbrukerne faktisk tar feil: Salget av Skyr har g?tt opp etter at Yoplait Double 0% ble lansert*, noe vi tror kan skyldes et sterkere kategorifokus p? sunnhet.
Vi er opptatt av ? bidra til at folk enkelt kan spise sunt og godt. Vi mener det er positivt at det er flere akt?rer som har fokus p? ? tilby sunne p?-farten-produkter slik at forbrukerne f?r flere valgmuligheter.
For ordens skyld vil vi presisere at utvikling og design av Yoplaitbegeret er Fjordlands ansvar.

*Skyr totalt har ?kt volumandelen fra 3,9 % til 4,1 % if?lge Nielsen pr 1. juni. Skyr sitt lave beger har ?kt andelen fra 2,0 % til 2,1 %. Skyr sitt lave beger med müsli har ?kt fra 1,0 % til 1,1 %.

Fjordlands misjon er ? gi deg gode m?ltidsopplevelser som gj?r dagen b?de enklere og bedre.
2000

Similar Posts